Внутрішні тренінги для викладачів КрНУ в рамках проекту dComFra

З 24 по 26 червня 2020 року в рамках реалізації проекту Європейського Союзу Erasmus+ KA2 №598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP – Рамкова структура цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян (dComFra) на базі нашого університету проводилися тренінги для професорсько-викладацького складу Факультету електроніки та комп’ютерної інженерії та Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління. Метою зазначеного заходу була підготовка контингенту тренерів для викладання в Офісі цифрових компетентностей КрНУ.

Як повідомлялось раніше, у травні цього року в нашому університеті створено Офіс цифрових компетентностей, у якому, згідно дорожньої карти проекту dComFra, з 2021 року будуть підвищувати кваліфікацію у сфері цифрових комптетентностей українські вчителі та інші категорії громадян України. Такий офіс стане єдиним у Полтавській області, що буде акредитовано для сертифікації згідно європейської комп’ютерної ліцензії (ECDL – European Computer Driven License), і зможе приймати бажаючих отримати сертифікат з Полтавської та сусідніх (Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької та ін.) областей, оскільки, згідно проекту, подібні офіси будуть створені у Києві, Харкові, Покровську, Чернівцях та у Кременчуці.

Ця подія висвітлювалась у міській пресі (КРЕМЕНЧУКTODAY) та на сайті МОН України у рубриці «Новини областей».

Тематика тренінгів охопила різноманітні аспекти навчання у сфері цифрових компетентностей: від формування вмінь та навичок володіння загальновідомими редакторами тексту, електронними таблицями до досить специфічних знань у сфері послуг електронного суспільства; від використання типових педагогічних підходів до застосування новітніх методів ґейміфікації процесу навчання у сфері цифрової грамотності.

Тренінги організовувалися та проводилися представниками робочої групи проекту dComFra: завідувачем кафедри комп’ютерних та інформаційних систем (КІС), проф. Миколою Гученко, доц. кафедри КІС Валерієм Сидоренко, доц. кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Дмитром Мамчуром, ст. викладачем кафедри систем автоматичного управління та електропривода Олексієм Кравцем.

З огляду на карантинні заходи та обмеження, захід проходив у форматі змішаного навчання (англ. blended learning) – різновиду гібридної методики, коли відбувається поєднання он-лайн навчання з традиційним та самостійним навчанням. В залежності від особистих обставин, кожен з учасників тренінгу мав можливість обрати спосіб участі – відвідати місце проведення заходу особисто, чи приєднатися до занять он-лайн.

Перший робочий день тренінгів розпочався 24 червня у DC-офісі університету з вітального слова ректора КрНУ проф. Михайла Загірняка. Ректор відзначив, що, усвідомлюючи важливість цього проекту для розвитку регіону, адміністрацією університету було прийнято рішення про ремонт та оснащення меблями одного з найкращих приміщень аудиторного фонду для створення DC-офісу. Крім того, ректор відзначив, що невипадково місцем розташування DC-офісу обрано головний корпус КрНУ, адже наявність пандусу робить DC-офіс доступним людям з обмеженими фізичними можливостями.

Навчання розпочалося з розгляду доц. Дмитром Мамчуром базових питань «Цифрова грамотність в Україні та ЄС (Digital literacy in Ukraine and EU)» та «Оцінювання та сертифікація цифрових знань на прикладі системи ECDL (Digital knowledge evaluation and certification. ECDL Example)», адже саме Європейські комп’ютерні права (ECDLEuropean Computer Driving Licence) – це, обрана проектом dComFra за базову, система Європейської сертифікації комп’ютерних вмінь.

Друга половина першого дня була присвячена сучасним засобам підвищення ефективності навчання на прикладі інформаційної технології Web 2.0 (доц. Валерій Сидоренко) та використанню у навчанні середовища Moodle (доц.  Дмитро Мамчур).

Наступного дня, 25 червня, тренінг проводився у приміщенні українсько-польського центру освіти науки та культури університету. Слухачі вивчали Європейський досвід з медіаграмотності та методів перевірки достовірності інформації (доц. Валерій Сидоренко), використання педагогічних методів для успішного навчального процесу (проф. Микола Гученко), організації  цифрових навчальних онлайн лабораторій (ст. викл. Олексій Кравець).

Третій робочий день, 26 червня, був присвячений огляду сучасних навчальних засобів та інновацій в програмному та технічному забезпеченні навчального процесу в Україні і світі, аналізу підходів до моделювання поведінки студента в задачах підвищення якості навчання (проф. Микола Гученко), методів використання застосунків у комп’ютерних лабораторіях за допомогою рішень від інструментарію Docker (ст. викл. Олексій Кравець).

У цілому весь наданий матеріал сприймався аудиторію з великим зацікавленням та супроводжувався жвавими дискусіями наприкінці кожного з навчальних модулів.

На офіційному закритті тренінгу представники робочої групи проекту доценти Дмитро Мамчур та Андрій Гладир ознайомили присутніх з подальшими кроками щодо реалізації проекту, зокрема, був анонсований початок нового важливого етапу проекту – розробка навчальних модулів для дистанційного навчання українських вчителів, внутрішньо-переміщених осіб, ветеранів АТО та інших категорій громадян.    

Тренінги dComfra в КНУКіМ

Цілями проекту KA2 №598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP «Рамкова структура цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян» (Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens (dComFra) Європейського Союзу Erasmus+ передбачено поширення кращих практик щодо реформування професійного навчання вчителів, а також використання цифрових знань та вмінь у роботі педагогів, повсякденному житті та професійній діяльності громадян України. У рамках проекту учасники мають можливість брати участь у тренінгах,  під час яких провідні спеціалісти європейських університетів-партнерів діляться своїм досвідом з використання сучасних інформаційних технологій в організації навчального процесу.

З огляду на карантинні заходи, черговий тренінг був проведений 25-27 травня 2020 року в режимі відеоконференції. Метою онлайн-тренінгу була підготовка тренерів для викладання в Центрах цифрових компетентностей, мережу яких створено в рамках проекту dComFra на базі українських університетів-партнерів. Професорсько-викладацькому складу українських університетів були представлені напрацювання з набуття цифрових навичок студентами університетів Європи та з використання сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі. Своїм досвідом ділились професори університетів Vytautas Magnus University (Каунас, Литва), Czech university of life sciences Prague (Прага, Чехія), Carinthian university of applied science (Філлах, Австрія), Polytechnic university of Bucharest (Бухарест, Румунія), Pedagogical university of Cracow (Краків, Польща), Public institution Information Technologies Institute (Каунас, Литва).   

Учасниками тренінгу від КНУКіМ стали О. А. Чайковська, М. С. Толмач, К. І. Коцюбівська, І. Л. Бородкіна, Ю. С. Лебідь. До уваги викладачів були представлені матеріали з формування та розвитку цифрових навичок у студентів нетехнічних спеціальностей, з навчання медіаграмотності. Зарубіжні колеги поділились досвідом організації дистанційного навчання, створення онлайн-лабораторій, автоматизації оцінювання знань, використання інтерактивних підходів до навчання, організації виконання групових проектів засобами інтерактивної онлайн-взаємодії.

Наступним  етапом процесу підготовки майбутніх тренерів Центру цифрової компетентності стало проведення серії внутрішніх тренінгів у кожному з 7 українських університетів-учасників консорціуму. Внутрішній тренінг в КНУКіМ відбувся 10-12 червня 2020 року та залучив учасників з кафедри комп’ютерних наук, кафедри графічного дизайну, кафедри івент-менеджменту, кафедри музичного мистецтва. Одним із завдань було адаптувати знання та навички, набуті в ході онлайн-тренінгу, до специфіки організації навчання для творчих спеціальностей та ЗВО сфери культури в цілому та поширення та використання європейського досвіду розвитку цифрових компетентностей в рамках підготовки спеціалістів творчого спрямування. 

Про проблеми цифровізації освіти, структуру цифрової компетентності вчителів й діяльність Національної цифрової коаліції в Україні розповіла О. А. Чайковська. Член робочої групи проекту dComFra М. С. Толмач провела тренінги з організації цифрового навчання, використання інструментів  Web 2.0, організації інтерактивного навчання в системі Moodle. Про створення онлайн лабораторій, використання технології навчання BYOD, використання технологій віртуалізації та доповненої реальності в навчанні розповіла доцент кафедри комп’ютерних наук К. І. Коцюбівська. Цікаві інструменти цифрового навчання для студентів творчих спеціальностей, зокрема музичного мистецтва, були розглянуті старшим викладачем Факультету музичного мистецтва Ю. С. Лебідь. Про оцінювання знань та міжнародну сертифікацію ICDL, а також про використання TestEngine та досвід створення навчальних курсів в системі Moodle розповіла доцент кафедри комп’ютерних наук І. Л. Бородкіна.

Голова робочої групи КНУКіМ проекту «Рамкова структура цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян» О.А.Чайковська зазначила, що тренінг розкрив перед освітянами можливості сучасних інформаційних технологій та вказав на шляхи їх використання в навчальному процесі.

Зустріч Надзвичайного та Повноважного Посла Латвійської республіки з провідними науковцями КрНУ та презентація DC-офісу

3 червня 2020 року Надзвичайний і Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні пан Юріс Пойканс, в рамках візиту до нашого міста, відвідав Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Пана Посла супроводжували третій секретар Посольства Латвійської Республіки в Україні пан Едвінс Северс і заступник директора Інституту розвитку Кременчука з міжнародної діяльності Андрій Мельник.


Латвійський дипломат зустрівся з науковцями технічного, екологічного, історичного та економічного напрямів університету на чолі з першим проректором проф. Володимиром Никифоровим.


Зустріч розпочалася з міні-екскурсії до лабораторії обробки потужними потоками енергії, де проф. Олександр Саленко ознайомив гостей з функціонально-орієнтованим підходом до розробки термостійких матеріалів для космічної галузі.

Директор Центру міжнародної діяльності КрНУ Андрій Гладир презентував гостям Офіс цифрових компетентностей (DC-офіс) університету, який був створений у приміщенні колишної «Електронної бібліотеки» в рамках проекту dComFra «Рамкова структура цифрових компетенцій для українських вчителів та інших громадян». Він розповів про цілі та завдання проекту (модернізація методів та методології освіти дорослих, створення рамкової структури DigComp, організація тренінгів для розробників навчальних модулів, організація навчання громадян, міжнародна сертифікація DC-офісу тощо) та висловив зацікавленість Кременчуцького національного університету у розширенні кола співпраці з латвійськими науковими установами та закладами вищої освіти, засвідчив готовність нашого університету до співпраці з латвійськими вишами в рамках міжнародних проектів програми «Erasmus+» та інших форм співробітництва.

Завершилася зустріч жвавою дискусією на тему «Україна-Латвія», «Україна-ЄС», в рамках якої пан Посол обмінявся думками з фахівцями у сфері історії України проф. Ганною Капустян та проф. Володимиром Маслаком. Пан посол засвідчив готовність сприяти подальшому налагодженню контактів КрНУ з провідними закладами вищої освіти Латвії.

Українська національна цифрова коаліція Коаліція цифрової трансформації»

Коаліція створена за ініціативи робочої групи проекту Erasmus+: КА2 CBHE dComFra – Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens (Рамкова структура цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян) 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP.

Партнерами-координаторами коаліції обрано Громадську спілку «ХАЙ-ТЕК офіс Україна» та Всеукраїнську громадську організацію «Українська асоціація фахівців інформаційних технологій».

Церемонія підписання меморандуму щодо створення Української національної цифрової коаліції «Коаліція цифрової трансформації» відбулася 5 вересня в інформагентстві «Укрінформ» (https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2772462-stvorenna-koalicii-cifrovoi-transformacii.html)

До «Коаліції цифрової трансформації» увійшли 46 державних та приватних установ і організацій, навчальні заклади, громадські організації.

У ході підписання підкреслювалося, що цифрова трансформація економіки та суспільства є одним з істотних факторів економічного зростання, створення робочих місць, підвищення якості життя громадян та розвитку демократії в Україні.

Передбачено, що діяльність «Коаліції цифрової трансформації» буде спрямована на консолідацію та координацію ініціатив і зусиль всіх партнерів у галузі цифрового розвитку та інтеграції України до Європейського цифрового простору (Єдиного цифрового ринку ЄС).

Головними напрямками співпраці в рамках меморандуму мають стати:

– створення та розвиток відповідної інфраструктури для набуття та покращення цифрових навичок молоді та суспільства загалом задля підвищення рівня зайнятості населення та ефективного використання цифрових можливостей;

 • поширення інформації про сучасні цифрові технології та практики їх використання;
 • гармонізація із Цифровим порядком денним (Digital Agenda) та Єдиним цифровим ринком (Digital Single Market) Європейського Союзу;
 • покращення доступу до цифрової інфраструктури та мережі Інтернет;
 • інтеграція цифрових технологій у процеси виробництва, або цифровізація промисловості;
 • сприяння цифровому розвитку населених пунктів та регіонів;
 • цифровізація науки, розвиток українських е-інфраструктур;
 • сприяння розвитку креативних індустрій, систем кібербезпеки та інших напрямків цифрової трансформації України.
 • розвиток міжнародної співпраці у сфері розвитку цифрових технологій та цифрових навичок.

Спікерами заходу з підписання меморандуму стали: національний координатор проекту «Рамка цифрових компетентностей для вчителів та громадян України» програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ Сергій Бронін; виконавчий директор ГС «ХАЙ-ТЕК офіс Україна» Адрій Бірюков; президент ГО «Агенція європейських інновацій» Іван Кульчицький; президент ГО «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень», представник проєкту «Сприяння формуванню порядку денного та інституційних передумов для розвитку цифрових компетенцій в Білорусі, Україні та Грузії» Максим Корявець; керівник апарату Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький; генеральний директор Асоціації підприємств промислової автоматизації України Олександр Юрчак; генеральний директор Асоціації підприємств інформаційних технологій України Юрій Пероганич.

Як наголошувалося під час підписання, національні цифрові коаліції на сьогодні створені в 23 європейських країнах. Цифрові коаліції – це прозоре партнерство між суб’єктами цифрових трансформацій, сприяння розвитку цифрових навичок у державах-членах, які працюють разом для втілення цифрових перетворень та розвитку цифрової економіки та вдосконалення цифрових навичок на національному, регіональному чи місцевому рівні.

В рамках коаліції створено робочу групу з розвитку цифрових навичок до якої увійшли всі університети учасники консорціуму проекту dComFra «Рамка цифрових компетентностей для вчителів та громадян України» програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+.

Українська національна цифрова коаліція «Коаліція цифрової трансформації»

Коаліція створена за ініціативи робочої групи проекту Erasmus+: КА2 CBHE dComFra – Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens (Рамкова структура цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян) 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP.

Партнерами-координаторами коаліції обрано Громадську спілку «ХАЙ-ТЕК офіс Україна» та Всеукраїнську громадську організацію «Українська асоціація фахівців інформаційних технологій».

Церемонія підписання меморандуму щодо створення Української національної цифрової коаліції «Коаліція цифрової трансформації» відбулася 5 вересня в інформагентстві «Укрінформ» (https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2772462-stvorenna-koalicii-cifrovoi-transformacii.html)

До «Коаліції цифрової трансформації» увійшли 46 державних та приватних установ і організацій, навчальні заклади, громадські організації.

У ході підписання підкреслювалося, що цифрова трансформація економіки та суспільства є одним з істотних факторів економічного зростання, створення робочих місць, підвищення якості життя громадян та розвитку демократії в Україні.

Передбачено, що діяльність «Коаліції цифрової трансформації» буде спрямована на консолідацію та координацію ініціатив і зусиль всіх партнерів у галузі цифрового розвитку та інтеграції України до Європейського цифрового простору (Єдиного цифрового ринку ЄС).

Головними напрямками співпраці в рамках меморандуму мають стати:

 • поширення інформації про сучасні цифрові технології та практики їх використання;
 • створення та розвиток відповідної інфраструктури для набуття та покращення цифрових навичок молоді та суспільства загалом задля підвищення рівня зайнятості населення та ефективного використання цифрових можливостей;
 • гармонізація із Цифровим порядком денним (Digital Agenda) та Єдиним цифровим ринком (Digital Single Market) Європейського Союзу;
 • покращення доступу до цифрової інфраструктури та мережі Інтернет;
 • інтеграція цифрових технологій у процеси виробництва, або цифровізація промисловості;
 • сприяння цифровому розвитку населених пунктів та регіонів;
 • цифровізація науки, розвиток українських е-інфраструктур;
 • сприяння розвитку креативних індустрій, систем кібербезпеки та інших напрямків цифрової трансформації України.
 • розвиток міжнародної співпраці у сфері розвитку цифрових технологій та цифрових навичок.

Спікерами заходу з підписання меморандуму стали: національний координатор проекту «Рамка цифрових компетентностей для вчителів та громадян України» програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ Сергій Бронін; виконавчий директор ГС «ХАЙ-ТЕК офіс Україна» Адрій Бірюков; президент ГО «Агенція європейських інновацій» Іван Кульчицький; президент ГО «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень», представник проєкту «Сприяння формуванню порядку денного та інституційних передумов для розвитку цифрових компетенцій в Білорусі, Україні та Грузії» Максим Корявець; керівник апарату Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький; генеральний директор Асоціації підприємств промислової автоматизації України Олександр Юрчак; генеральний директор Асоціації підприємств інформаційних технологій України Юрій Пероганич.

Як наголошувалося під час підписання, національні цифрові коаліції на сьогодні створені в 23 європейських країнах. Цифрові коаліції – це прозоре партнерство між суб’єктами цифрових трансформацій, сприяння розвитку цифрових навичок у державах-членах, які працюють разом для втілення цифрових перетворень та розвитку цифрової економіки та вдосконалення цифрових навичок на національному, регіональному чи місцевому рівні. В рамках коаліції створено робочу групу з розвитку цифрових навичок до якої увійшли всі університети учасники консорціуму проекту dComFra «Рамка цифрових компетентностей для вчителів та громадян України» програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+.

Digital Week — в НТУ «ХПІ»

У НТУ «ХПІ» пройшов тиждень вебінарів «Знай, умій, використовуй! All Digital Week». Захід «All Digital Week» відбувся з 23 по 26 березня 2020р. у співпраці з міжнародним проектом «dComFra – Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens / dComFra (No. 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP)».
В рамках онлайн-семінарів педагоги, науковці та інші учасники з різних міст України вдосконалювали свої базові цифрові та інформаційні навички. Організаторами та спікерами заходів стали співробітники Науково-технічної бібліотеки ХПІ і кафедри «Системи інформації» вишу. За підсумками вебінарів учасники отримали сертифікати.
Представники ХПІ провели чотири онлайн-заходи. Про пошук, аналіз та систематизацію інформації, а також формування образу вченого в інформаційному просторі розповіла заступник директора Науково-технічної бібліотеки ХПІ Юлія Главчева. Експертом теми «Академічна доброчесність» стала директор Науково-технічної бібліотеки ХПІ Лариса Семененко. Інформацію про цифрові компетенції в Україні та Європі презентували викладачі кафедри «Системи інформації»: доцент Ганна Заволодько і професор Олег Касілов.

Вебінар в рамках All Digital Week 2020

Кафедра системотехніки ХНУРЕ, у рамках роботи над проектом Erasmus + dComFra, долучилася до європейської ініціативи All Digital Week. 27 березня 2020 року відбувся вебінар “Особливості створення презентацій в додатку Microsoft PowerPoint ” для вчителів, присвячений методиці роботи у додатку MS PowerPoint  та її особливостям при розробці презентацій для шкільних уроків з різних навчальних предметів. 

Під час вебінару були наведені приклади застосування презентацій на уроках інформатики, географії, рідної мови та іноземної мови; різновиди та особливості використання анімацій в додатку PowerPoint; можливості додатку щодо створення власних графічних об’єктів. Навички роботи з цим та іншими, схожими за функціоналом, додатками можуть бути корисні для проведення інтерактивних уроків або для перевірки знань учнів.

День безпечного Інтернету (SID2020) у НТУ «ХПІ»

5-25 лютого 2020 року в рамках міжнародного заходу SAFER INTERNET DAY (SID2020) кафедра систем інформації ім. В.О. Кравця НТУ «ХПІ» з провідними вищими навчальними закладами та мережевими академіями Cisco за підтримки Інституту модернізації змісту освіти провела онлайн-урок «Інтернет: як безпечно грати, навчатися і працювати».
Цифровий розвиток та інтеграція України в Європейський цифровий простір (Єдиний цифровий ринок ЄС) має на увазі поліпшення цифрових навичок молоді та суспільства в цілому для підвищення рівня зайнятості населення та ефективного використання цифрових можливостей. Сертифікація знань та навчання в галузі “Інформатика та інформаційні технології» як засіб підвищення компетенцій.
Його проводили доц. Наталія Дженюк, доц. Максим Толкачов. На онлайн-урок підключалися навчальні заклади Харківської, Полтавської, Сумської та Чернігівської областей. Серед слухачів були студенти, школярі, викладачі та інші бажаючі долучитися до цієї події. Було організовано 2 класи для реєстрації: перший – для слухачів Харківської та Сумської областей, другий – для слухачів Полтавської та Чернігівської областей. Зареєстрованих було більш 3500.
Спікерами були Барановський О., к.т.н., CISSP, CISM, CEH, CHFI, доцент кафедри інформаційної безпеки Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського” та Бараненко Р.В., професор кафедри професійних та спеціальних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ.
Слухачі зацікавилися процесом підвищення своєї компетентності в напрямку інформаційних технологій. Вони з нетерпінням чекають нових курсів для навчання і можливості підтверджувати цифрові компетенції сертифікацією.
Інформація про проект dComFra і про «Коаліцію цифрової трансформації» була сприйнята позитивно.
У цьому році наша кафедра «Системи інформації ім. В.О. Кравця» вже не вперше бере участь в міжнародного заході SAFER INTERNET DAY.

Інформаційні Дні 2020 в НТУ ХПІ

День відкритих дверей «Канікули з Політехом» проводився в НТУ «ХПІ» для майбутніх студентів та їхніх батьків. Кафедра системи інформації представила досягнуті в рамках проекту dComFra, і запропонувала взяти участь у майбутніх тренінгах.

Інформаційний день в НТУ ХПІ

17 листопада 2019 року. День відкритих дверей проводився в НТУ «ХПІ» для майбутніх студентів та їхніх батьків. Кафедра системи інформації представила досягнуті в рамках проекту dComFra, і запропонувала взяти участь у майбутніх тренінгах.