Українська національна цифрова коаліція «Коаліція цифрової трансформації»

Коаліція створена за ініціативи робочої групи проекту Erasmus+: КА2 CBHE dComFra – Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens (Рамкова структура цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян) 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP.

Партнерами-координаторами коаліції обрано Громадську спілку «ХАЙ-ТЕК офіс Україна» та Всеукраїнську громадську організацію «Українська асоціація фахівців інформаційних технологій».

Церемонія підписання меморандуму щодо створення Української національної цифрової коаліції «Коаліція цифрової трансформації» відбулася 5 вересня в інформагентстві «Укрінформ» (https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2772462-stvorenna-koalicii-cifrovoi-transformacii.html)

До «Коаліції цифрової трансформації» увійшли 46 державних та приватних установ і організацій, навчальні заклади, громадські організації.

У ході підписання підкреслювалося, що цифрова трансформація економіки та суспільства є одним з істотних факторів економічного зростання, створення робочих місць, підвищення якості життя громадян та розвитку демократії в Україні.

Передбачено, що діяльність «Коаліції цифрової трансформації» буде спрямована на консолідацію та координацію ініціатив і зусиль всіх партнерів у галузі цифрового розвитку та інтеграції України до Європейського цифрового простору (Єдиного цифрового ринку ЄС).

Головними напрямками співпраці в рамках меморандуму мають стати:

  • поширення інформації про сучасні цифрові технології та практики їх використання;
  • створення та розвиток відповідної інфраструктури для набуття та покращення цифрових навичок молоді та суспільства загалом задля підвищення рівня зайнятості населення та ефективного використання цифрових можливостей;
  • гармонізація із Цифровим порядком денним (Digital Agenda) та Єдиним цифровим ринком (Digital Single Market) Європейського Союзу;
  • покращення доступу до цифрової інфраструктури та мережі Інтернет;
  • інтеграція цифрових технологій у процеси виробництва, або цифровізація промисловості;
  • сприяння цифровому розвитку населених пунктів та регіонів;
  • цифровізація науки, розвиток українських е-інфраструктур;
  • сприяння розвитку креативних індустрій, систем кібербезпеки та інших напрямків цифрової трансформації України.
  • розвиток міжнародної співпраці у сфері розвитку цифрових технологій та цифрових навичок.

Спікерами заходу з підписання меморандуму стали: національний координатор проекту «Рамка цифрових компетентностей для вчителів та громадян України» програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ Сергій Бронін; виконавчий директор ГС «ХАЙ-ТЕК офіс Україна» Адрій Бірюков; президент ГО «Агенція європейських інновацій» Іван Кульчицький; президент ГО «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень», представник проєкту «Сприяння формуванню порядку денного та інституційних передумов для розвитку цифрових компетенцій в Білорусі, Україні та Грузії» Максим Корявець; керівник апарату Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький; генеральний директор Асоціації підприємств промислової автоматизації України Олександр Юрчак; генеральний директор Асоціації підприємств інформаційних технологій України Юрій Пероганич.

Як наголошувалося під час підписання, національні цифрові коаліції на сьогодні створені в 23 європейських країнах. Цифрові коаліції – це прозоре партнерство між суб’єктами цифрових трансформацій, сприяння розвитку цифрових навичок у державах-членах, які працюють разом для втілення цифрових перетворень та розвитку цифрової економіки та вдосконалення цифрових навичок на національному, регіональному чи місцевому рівні. В рамках коаліції створено робочу групу з розвитку цифрових навичок до якої увійшли всі університети учасники консорціуму проекту dComFra «Рамка цифрових компетентностей для вчителів та громадян України» програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+.

Information Day

20.09.19 Відбувся інформаційний день в рамках якого завідувачем кафедри інформаційних систем та технологій професором Білощицьким А.О. було розказано студентам про хід реалізації Програми Еразмус+ за напрямом KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти / Capacity Building in the Field of Higher Education, проекту «dComFra – Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens» та про завдання проекту, а саме:

Розробити українську рамкову структуру цифрових компетентностей для педагогів та громадян на базі Європейської рамкової структури цифрових компетентностей для педагогів та громадян;

Заснувати українську національну цифрову мережу. За участі українських партнерів, створити основу мережі. За участі європейських партнерів, отримати досвід національних мереж європейських країн; Побудувати інфраструктуру та засоби dComFra: створити центри цифрових компетентностей з набором необхідного програмного забезпечення та обладнання для практичної реалізації проектно-орієнтованого підходу; створити та керувати структурою дистанційного навчання; підготувати декілька спеціальних груп громадян (переселенців та ветеранів АТО); заснувати осередки Української національної цифрової мережі; створити платформу дистанційної освіти для підвищення кваліфікації шкільних вчителів і вчителів професійних закладів освіти та усіх зацікавлених груп населення.

Вивчення румунського досвіду з дистанційного навчання та цифрових технологій

З 9 по 12 вересня 2019 р. в Політехнічному університеті Бухареста пройшли тренінги представників університетів-партнерів проекту “Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens” (598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP), у роботі якої взяли участь співробітники ДонНТУ: професор Ольга Дмитрієва, доцент Наталя Костюкова, начальник інформаційно-обчислювального центру Наталя Ченікалова.

Тренінг був присвячений ознайомленню із рамками цифрових компетенцій, що використовуються в Румунії та організації дистанційних навчальних курсів на платформі Moodle, особливостям використання цієї платформи в університетській освіті. Цікавими та корисними були доповіді румунських колег про безпеку даних при використанні хмарних сховищ, створення цифрових підручників та інтерактивних посібників, еволюцію освітніх стандартів. 

Надзвичайний інтерес викликало відвідування університетських лабораторій та підрозділів. Зокрема, у Центрі розширених досліджень нових матеріалів, продуктів та інноваційних процесів (CAMPUS) учасники тренінгу мали можливість ознайомитись із роботою різних лабораторій. Окрім Центру цікавими були екскурсії до лабораторій 3D-друку та віртуальної реальності.

Для викладачів Покровська проведено семінар щодо проекту “dComFra”

Десятого вересня 2019 року в Донецькому національному технічному університеті пройшов семінар «Проект “dComFra”: задачі та перспективи», що відбувся у рамках циклу заходів проекту “Рамкова структура цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян (dComFra)”.

Учасниками події стали 18 осіб: представники міського відділу освіти, викладачі Покровського педагогічного коледжу та ДонНТУ.

Під час заходу Євген Башков розповів про мету проекту та план його виконання. Також Євген Олександрович охарактеризував структуру рамки цифрових компетенцій, що використовується в Європі, та плани з розробки таких рамок для українських вчителів і громадян.

Окрім того, в рамках семінару було проведено анкетування, мета якого – визначити, якими знаннями в області ІТ володіє педагог, яким чином він їх отримує, які предмети викладає та який рівень знань повинен давати студентам. За результатами опитування планується проведення тематичних навчальних курсів для викладачів, спрямованих на використання отриманих знань у практичній діяльності педагога.

Вивчення досвіду з цифрових технологій в Університеті прикладних наук Каринтії

У липні в Університеті прикладних наук Каринтії (м. Філлах, Австрія) відбулися тренінги для учасників проекту “Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens” (598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP), у роботі якої взяли участь викладачі ДонНТУ: ректор Ярослав Ляшок, професор Євген Башков та доцент Наталя Костюкова.

Під час тренінгів представники австрійського Університету ознайомили учасників із педагогічними та дидактичними концепціями та їх реалізацією в австрійській системі освіти, існуючими в Австрії цифровими рамками компетентності для громадян та освітян. Також австрійські колеги поділилися досвідом з інтернаціоналізації освіти, розповіли про програми академічної мобільності, проекти Erasmus+. Цікавим виявилося знайомство з роботою дидактичного центру Університету, принципами підтримки цифрового навчання, новими навчальними програмами та методами в галузі інформатики. Привернув до себе увагу виїзний семінар, під час якого учасники тренінгів відвідали лабораторію Smart Lab в м. Клагенфурт та локацію підприємства Infineon Technologies AG – світового лідера у галузі напівпровідникових рішень.

В ДонНТУ пройшов інформаційний день за проектом “dComFra”

П’ятого вересня 2019 року в Донецькому національному технічному університеті в рамках заходів проекту 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP “Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens (dComFra)” пройшов інформаційний день «Проект “dComFra”: задачі та перспективи».

Учасниками заходу стали 27 співробітників ДонНТУ, серед яких викладачі, співробітники інформаційно-обчислювального центру, інженери. Під час заходу менеджер проекту Євген Башков розповів про мету проекту, план його виконання та про передбачене проектом створення Української цифрової коаліції. Окрім того, Євген Олександрович охарактеризував структуру рамки цифрових компетенцій, що використовується в Європі, та плани з розробки таких рамок для українських вчителів і громадян, що також є метою проекту.

Information Day

10.07.19 в рамках співпраці з Малою академією наук України було проведено виїзний інформаційний день професором кафедри Інформаційних систем та технологій Оніщенко Андрієм Михайловичем в науковий табір Київської області на межі з містом Біла Церква. Андрій Михалович розповів про роботу кафедри інформаційних систем та технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка над міжнародними проектами з Китаєм та з Європою. Розповів про хід реалізації Програми Еразмус+ за напрямом KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти / Capacity Building in the Field of Higher Education, проекту «dComFra – Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens».

Поширення європейського досвіду серед викладачів ДонНТУ

Для поширення знань, набутих викладачами ДонНТУ під час участі у численних тренінгах, 22 травня 2019 року на факультеті комп’ютерних наук та технологій пройшли інформаційні семінари на тему: «Стратегія Литовської республіки щодо цифрових навичок» і «Стратегія Чеської республіки щодо цифрових навичок. Чеська цифрова коаліція».

Під час семінарів викладачі кафедри прикладної математики та інформатики професор Ольга Дмитрієва та доцент Наталя Костюкова розповіли присутнім про зміст тренінгів, які проводилися в Університеті Вітовта Великого (м. Каунас, Литва) та в Чеському аграрному університеті (м. Прага, Чехія).

У своєму виступі Наталя Костюкова розповіла про стратегію формування цифрових навичок населення у Литві та Європі, освітні програми удосконалення цифрових навичок вчителів, роботу Литовської національної цифрової коаліції.

Презентація Ольги Дмитрієвої була присвячена досвіду роботи Центру тестування в Аграрному університеті та стратегії формування цифрових навичок у Чеській Республіці. Вона всебічно та яскраво розповіла про досвід Чеської республіки та можливості його використання в ДонНТУ в рамках виконання проекту. Загалом у семінарах взяли участь 17 викладачів і співробітників університету. Тема семінару викликала щирий інтерес у присутніх і бажання долучитися до міжнародного проекту.

У Краківському педагогічному університеті (Польща) відбулася партнерська зустріч викладачів ДонНТУ з європейськими колегами

У травні місяці в педагогічному університеті ім. Комісії народної освіти (м. Краків, Польща) відбулася чергова робоча зустріч представників університетів-партнерів проекту, у роботі якої взяли участь викладачі ДонНТУ: проректор Євген Башков і доцент Наталя Костюкова.

Під час зустрічі було здійснено огляд проведених заходів і результатів активностей за планом виконання проекту, пов’язаних із аналізом існуючих програм і навчальних планів у вишах європейських країн, існуючих тренінгів для вчителів, системи цифрових компетенцій громадян і працівників освіти в країнах ЄС. Учасники зустрічі обговорювали питання розробки профілів компетентності, дидактичного підходу у навчанні, вибору програми сертифікації, розробки веб-порталу проекту dComFra, контролю якості та поширення інформації про проект.

ДРУГА КООРДИНАЦІЙНА ЗУСТРІЧ ПАРТНЕРІВ ПРОЕКТУ DOMFRA

У період з 15 по 17 травня 2019 в Педагогічному Університеті Кракова (Польща) пройшла 2-го координаційна зустріч партнерів проекту «dComFra – Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens» (No. 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP). Обговорювались заходи, які пов’язані з реалізацією та просуванням проекту.

Розглядалися питання, пов’язані з результатами аналізу існуючих цифрових компетенцій (DC) в навчальних програмах і курсах в українських і європейських університетах, представлений огляд існуючого програм навчання пов’язаних з DC для вчителів, так само представлена ​​Цифрова структура компетентності для громадян і для педагогів використовувана в країнах ЄС .

Команда НТУ «ХПІ» представила плани експлуатації, стратегію стійкості і просування проекту, а також план поширення. Для цього в рамках передбачені наступні щорічні заходи: інформаційні дні, спеціалізовано семінари і т. д.