Метою цього проекту є поліпшення ситуації з розвитком цифрової компетенції (DC) в Україні (UA), гармонізація її з європейським течією шляхом адаптації рамки цифрової компетенції для громадян та викладачів, створення Національної цифрової коаліції України (UNDC), реформувати професійне навчання для вчителів та надати досвід “кращих практик” щодо того, як DC можна було б розвивати в цілому і адаптуватися до викликів сектору вищої освіти в суспільстві в цілому. Мотивацією для цього є мета, поставлена Європейською Комісією в Коаліції з цифрових навичок і робочих місць, в рамках DigComp і Цифрової програми для Європи (DAE).

Проект спрямований на створення ефективної мережі UNDC серед навчальних закладів, асоціацій, державних органів, представників бізнесу; розробляти та впроваджувати UA DC рамки; давати рекомендації щодо внесення змін до навчальної програми з вивчення DC відповідно до вимог DAE та сучасних потреб ринку праці; створення тренінгів для вчителів та громадян; забезпечити якісні тренінги для різних соціальних верст суспільства.

Для досягнення цілей проекту будуть реалізовані наступні заходи:

  • Буде проведений аналіз EU DigComp;
  • Буде проведено розробку звіту про аналіз потреб DC;
  • Концепція, структура та засоби dComFra будуть розроблені та впроваджені;
  • Будуть розроблені офіси DC та електронна платформа DC та 14 навчальних модулів для різних груп громадян та педагогів з практичними завданнями;
  • Для поліпшення DC для цільових груп будуть проведені пілотні тренінги для 210 вчителів / 140 біженців та АТО-ветеранів;
  • Для кращого підвищення обізнаності українські партнери організують різні семінари, події тощо для цільових груп та широкого суспільства. UNDC буде запускатися для кращого впливу; • Результати та результати проекту будуть надані за допомогою різноманітних каналів розповсюдження, включаючи професійні товариства, зацікавлені сторони UNDC та проектну конференцію з DC в Україні.