Опис рамки цифрової компетентності для громадян України

Цю Рамку цифрових компетентностей громадян було адаптовано українськими експертами за результатами досліджень, проведених у процесі реалізації міжнародного проекту Еразмус+ «Рамкова структура цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян» (dComFra). За основу взято європейську концептуально-еталонну модель цифрових компетентностей для громадян DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens та рекомендації у сфері цифрових компетентностей від європейських та міжнародних інституцій. Перекладений та адаптований проект цієї Рамки було обговорено та удосконалено в експертному середовищі із залученням представників експертно-консультативного Комітету з цифрових технологій при Міністерстві освіти і науки, експертів мережі eSkills Програми EU4 Digital в Україні та експертів Комітету з питань цифрових навичок Української національної цифрової коаліції «Коаліції цифрової трансформації».

Враховуючи виклики сьогодення, цей опис Рамки було адаптовано до національних, культурних, освітніх та економічних особливостей України.

Наразі ця Рамка містить 4 виміри, 6 сфер, ЗО компетентностей та 6 рівнів володіння цифровими компетентностями.

Завантажити
Опис рамки цифрової компетентності для громадян України

Концептуально-референтна Рамка цифрової компетентності педагогічних й науково-педагогічних працівників

Даний проєкт концептуально-референтної “Рамки цифрової компетентності педагогічного й науково-педагогічного працівника” було розроблено українськими експертами на виконання Розпорядження КМУ від 03.03.2021 No 67-р “Про схвалення Концепції розвитку цифрових компетентностей громадян України та затвердження плану заходів з її виконання”1, відповідно до положень Концепції розвитку педагогічної освіти, Закону України “Про освіту”, в ході реалізації програми Дія.Цифрова освіта Міністерства цифрової трансформації України.

За основу взято європейську концептуально-еталонну модель Рамки цифрових компетентностей для громадян ЄС “The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use” (DigComp 2.1)2, Рамку для освітян ЄС “The Digital Competence Framework for Educators”(DigCompEdu)3, а також адаптовану Рамку цифрової компетентності для громадян України (DigComp UA)4.

В процесі розробки використано інші рекомендації у сфері цифрових компетентностей від європейських та міжнародних інституцій, а також результати досліджень українських експертів проведених у процесі реалізації міжнародних проектів Еразмус+ “Рамкова структура цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян” (dComFra), “Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання” (MoPED), напрацювання робочих груп Міністерства освіти і науки України, створених відповідно до наказів МОН від 15.01.2019 р. No 38. “Про створення робочої групи з розроблення опису цифрової компетентності педагогічного й науково-педагогічного працівника” та наказу МОН від 15.03.2019 р. No 366 «Про реалізацію проекту ЄС «Рамкова структура цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян (dComFra)» .

Проект Рамки було обговорено в експертному середовищі мережі eSkills Програми EU4Digital5 в Україні, із залученням представників Експертно-консультативного комітету з цифрових технологій в освіті при Міністерстві освіти і науки України та експертів Комітету з питань цифрових навичок Української національної цифрової коаліції “Коаліції цифрової трансформації”. Враховуючи виклики сьогодення Рамку було адаптовано до національних, культурних, освітніх та економічних особливостей України.

Наразі Рамка включає 5 вимірів, 5 сфер, 22 цифрові компетентності та 5 рівнів володіння.

Проект Рамки публікується для більш широкого експертного та громадського обговорення і подальшого вдосконалення.

Завантажити
Концептуально-референтна Рамка цифрової компетентності педагогічних й науково-педагогічних працівників

Рамка цифрових компетентностей для державних службовців України

Проєкт рамки було створено українськими експертами на виконання Розпорядження КМУ від 03.03.2021 року No 67-р «Про схвалення Концепції розвитку цифрових компетентностей та затвердження плану заходів з її реалізації», за результатами досліджень, проведених у процесі реалізації проєкту Міністерства цифрової трансформації Дія.Цифрова освіта за підтримки Фонду Східна Європа.

Під час створення проєкту рамки розробники врахували результати досліджень, проведених у процесі реалізації міжнародного проєкту Еразмус+ «Рамкова структура цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян» (dComFra). За основу взято українську Рамку Цифрової компетентності для громадян України (DigCompUA), що є адаптованим варіантом європейської концептуально-референтної моделі цифрових компетентностей для громадян ЄС (DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens), та рекомендації у сфері цифрових компетентностей від європейських та міжнародних інституцій. До розроблення рамки було залучено представників Комітету з питань цифрових навичок Української національної цифрової коаліції «Коаліції цифрової трансформації» та експертів мережі eSkills Програми EU4 Digital в Україні. Враховуючи виклики сьогодення, цю рамку адаптовано до законодавства України й національних, культурних, освітніх та політичних особливостей України.

Під час створення рамки було також враховано чинні нормативно-правові акти:

Закон Про державну службу Документ 889-VIII, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.07.2021, підстава — 2704-VIII, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text

Постанова КМУ від 23 серпня 2017 р. N 640 Про затвердження Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Методичні рекомендації щодо складання, перегляду та моніторингу виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця (індивідуальної програми професійного розвитку) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0201859-20#Text

Ця рамка призначена для всіх осіб, що працюють у державному управлінні, незалежно від категорії, освіти, віку, здібностей або набутих навичок. Рамка надає загальне уявлення щодо знань, навичок та компетентностей, пов’язаних із використанням цифрових технологій у процесі державного управління, а саме: пошуку та роботи з інформацією, пов’язаною з виконанням професійних обов’язків; безпечного використання електронних послуг в інтернеті (особливо) та правильне розуміння таких понять, як загальнодоступна інформація, принципи класифікації інформації за рівнем доступу, правила авторизації, зберігання та захисту особистих даних, електронний підпис,е-урядування, правила застосування е-послуг, інструменти захисту від зловмисного програмного забезпечення, основні типи атак, орієнтованих на отримання конфіденційної інформації, тощо.

Рамка містить 4 виміри, 5 сфер, 20 компетентностей та 6 рівнів володіння.

Завантажити
Рамка цифрових компетентностей для державних службовців України

Опис рамки цифрової компетентності для підприємців України

Цю Рамку було створено українськими експертами на виконання Розпорядження КМУ від 03.03.2021 року No 67-р «Про схвалення Концепції розвитку цифрових компетентностей та затвердження плану заходів з її реалізації», за результатами досліджень, проведених у процесі реалізації проєкту Міністерства цифрової трансформації Дія.Цифрова освіта за підтримки Фонду Східна Європа.

За основу взято українську Рамку цифрової компетентності для громадян України (DigCompUA), яка є адаптованою версією європейської концептуально-еталонної моделі цифрових компетентностей для громадян ЄС (DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens), Рамку Підприємницької компетентності ЄС (EntreComp), а також враховано результати досліджень і рекомендацій у сфері цифрової і підприємницької компетентності від українських, європейських та міжнародних інституцій.

Проєкт цієї Рамки було обговорено та удосконалено в експертному середовищі мережі eSkills Програми EU4Digital в Україні, із залученням представників експертно-консультативного Комітету з цифрових технологій при Міністерстві освіти і науки, експертів Комітету з питань цифрових навичок Української національної цифрової коаліції «Коаліції цифрової трансформації», громадської організації «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень», а також експертів у галузі розвитку підприємництва.

Враховуючи виклики сьогодення, цю Рамку адаптовано до національних, культурних, освітніх та економічних особливостей України.

Наразі ця Рамка містить 4 виміри, 5 сфер, 20 складових цифрової компетентності підприємця та 3 рівні володіння.

Наразі ця Рамка містить 4 виміри, 5 сфер, 20 складових цифрової компетентності підприємця та 3 рівні володіння.

Завантажити
Опис рамки цифрової компетентності для підприємців України