Перша зустріч в Каунас

16-18 січня 2019 року в Каунасі, Литва, відбулася перша зустріч проекту «Цифрові компетенції для українських вчителів та інших громадян» (dComFra). В координаційній зустрічі брали участь представники всіх партнерів: VMU (координатор, Литва), CUAS (Австрія), CULS (Чехія), UP (Польща), UPB-CAMIS (Румунія), KNUCA (Україна), TSNUK (Україна), НТУ “ХПІ” (Україна), ДонНТУ (Україна), ЧНУ (Україна), ХНУРЕ (Україна), КрНУ (Україна), УАІТП (Україна), ІТІ (Литва), МОНУ (Україна). Зустріч розпочалася з презентації всіх партнерів, а також короткого опису проекту та детального опису робочих пакетів проекту. Принципи управління проектами, фінансові правила та принципи звітування були роз’яснені всім партнерам.

Освітяни Праги діляться досвідом з навчання цифровим компетенціям

З 9 по 12 квітня 2019 року в Чеському університеті природничих наук (м. Прага, Чехія) відбулися тренінги, передбачені планом виконання проекту “Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens” (598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP), у роботі яких взяли участь викладачі кафедри  прикладної математики та інформатики ДонНТУ: професор, завідувач кафедри О.Дмитрієва та доценти Н.Костюкова і Н.Маслова.

Під час тренінгів співробітники празького університету ознайомили українських колег  зі стратегіями вдосконалення цифрової грамотності в Чехії, продемонстрували роботу університетського центру тестування, розповіли про практики у викладанні інформатики та комп’ютерної техніки, про стратегію цифрових навичок у Чеській Республіці. Учасники тренінгів мали змогу відвідати лабораторії дослідження поведінки людини  та віртуальної реальності, дізнатися про інноваційні способи навчання, що використовуються в університеті, та про широкомасштабну цифрова підтримка навчання засобами Moodle & Adobe Connect. Знайомство з досвідом європейських колег дає надію на плідну співпрацю в проекті. Нам пощастило побачити Прагу під час цвітіння дерев, тому враження виявились незабутніми. Прага – столиця Чехії, величне місто ста веж і прекрасних парків. Місто вражає своєю архітектурою й атмосферою — недарма воно є одним з  найпопулярніших туристичних міст Європи. Карлів міст, Старе місто, Празький Град з собором Святого Віта, древні стіни Вишеграду зачаровують своєю красою і якимось магічним шармом.

КОНЦЕПЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В IOT-СИСТЕМІ

В рамках виконання міжнародного проекту Erasmus+ «dComFra — Digital competence (Dig Comp) framework for Ukrainian teachers and other citizens» здійснено спільну публікацію наукової статті «The concept of information security in the iot system», автори: A. Serkov, V. Kravets, O. Kasilov, B. Lazurenko, (National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Kharkiv, Ukraine), A. Mickus, (Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania).

Науково-технічний журнал “Сучасні інформаційні системи” http://ais.khpi.edu.ua

Предметом вивчення є процеси забезпечення безпеки інформації в безпроводових каналах управління та зв’язку системи Internet of Things (IoT). Мета – розробка концепції організації широкосмугового доступу до Інтернету та реалізація ключових компетенцій безпеки під час виконання проектів IoT. В основу моделі покладено еталонну модель DigComp 2.0, яку створено в рамках системи цифрової компетентності громадян. Причому, основною сферою компетентності цієї моделі є безпека. Задача – забезпечення усталеної та безпечної роботи системи IoT. Використані методи: методи аналітичного, імітаційного моделювання та часового позиційно-імпульсного кодування. Отримані наступні результати. Розроблена концепція забезпечення безпеки в безпроводових каналах управління та зв’язку системи IoT. Показано, що для отримання високої завадостійкості каналів управління і зв’язку та захисту інформації від перехоплення слід застосовувати технологію безпроводового надширокосмугового зв’язку, яка дозволяє забезпечити великі обсяги та швидкості передачі інформації. Обґрунтовано можливість сумісної беззавадової роботи в одному частотному діапазоні як традиційних вузькосмугових систем зв’язку, так і систем, які використовують надширокосмугові сигнали. Запропоновано технічне рішення щодо конструкції надширокосмугової приймально-передавальної антенної системи. Висновки. Використання каналів із надширокою смугою частот дає можливість практично необмеженого збільшення кількості каналів управління та зв’язку системи IoT. Попередній розподіл між каналами ортогональних кодів реалізує процес управління та зв’язку без перехоплення інформації та взаємних завад. Причому, використання методу часового позиційно-імпульсного кодування запобігає виникненню міжсимвольних спотворень кодуючих надкоротких імпульсів. При цьому також знижується рівень спотворень інформаційних сигналів, які викликані його багатопроменевим розповсюдженням, що гарантує безпеку інформації в системі IoT.

DIG COMP — ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ПОЛІТЕХУ

Вчені НТУ «ХПІ» взяли участь в міжнародному проекті Erasmus+ «dComFra — Digital competence (Dig Comp) framework for Ukrainian teachers and other citizens». В рамках проекту викладачі кафедри «Системи інформації» протягом 3-х місяців відвідували тренінги, які проводилися для українських вишів. Вони відбулися в університетах Литви, Польщі та Чехії. Заняття були присвячені питанням підготовки викладачів та підвищенню їх кваліфікації в галузі цифрової грамотності з урахуванням швидкого розвитку інформаційних технологій.

Так, 18-22 лютого 2019 року доц. кафедри «Системи інформації» Анна Заволодько та аспірантка кафедри Юлія Бреславець взяли участь у тренінгу, який проводився університетом Вітаутаса Великого (м. Каунас, Литва). На ньому було розглянуто багато аспектів, пов’язаних з цифровими навичками: розвиток навчально-випробувального центру; розробка стратегії збільшення кількості подій CodeWeek в Україні; розробка плану ініціатив цифрових навичок в Україні; вивчення цифрових навичок абітурієнтів та багато інших.

Другий тренінг пройшов в педагогічному університеті Кракова та Краківському екзаменаційному центрі (Польща) 18-21 березня 2019. У ньому брали участь: старший викладач кафедри систем інформації ХПІ, керівник Центру підготовки інструкторів академії Cisco НТУ «ХПІ» Максим Толкачов та старший викладач кафедри систем інформації ХПІ, керівник Центру підтримки академій Cisco НТУ «ХПІ» Наталія Дженюк. В ході тренінгу в Польщі були розглянуті питання цифрових компетенцій дітей, підлітків і дорослих, системи сертифікації комп’ютерних знань, освіти за професією інформатики на рівні загальноосвітніх шкіл та інші.

Третій, заключний тренінг пройшов 8-11 квітня 2019 в Чеському агротехнічному університеті Праги. У ньому взяли участь старші викладачі кафедри «Системи інформації» Максим Охріменко, Максим Толкачов та Наталія Дженюк.

Після кожного з тренінгів викладачі Політеху проводили в НТУ «ХПІ» інформаційні дні, де ділилися з колегами знаннями, отриманими під час проекту Erasmus+ «dComFra — Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens». Міжнародний проект реалізується на факультеті «Комп’ютерні та інформаційні технології» університету і спрямований на підвищення рівня цифрової компетентності викладачів та інших громадян.

DCOMFRA ТРЕНІНГ НТУ ХПІ

16 квітня 2019 на факультеті комп’ютерних та інформаційних технологій НТУ «ХПІ» третій для викладачів в рамках міжнародного проекта “dComFra – Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens / dComFra” (No. 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP).

Старший викладач кафедри системи інформації НТУ «ХПІ», Охрименко М.Ю., Толкачов М.Ю. та Дженюк Н.В. доповіли про участь у тренінгу за проектом dComFra який відбувався в Czech university of life sciences Prague, Прага, Чехія.

Питання, що були розглянуті:

 • Департамент інформаційних технологій: освіта і дослідження
 • Досвід Центру тестування в CULS
 • Практики в навчанні навичкам ІКТ
 • Стратегія цифрових навичок в Чеській Республіці
 • Навчання навичкам ІКТ для іноземних студентів
 • IoT та Big Data
 • Навчальні операційні системи, комп’ютерні мережі і CISCO Academy
 • Відвідування лабораторій: дослідження поведінки людини і віртуальна реальність
 • Чеська національна цифрова коаліція і проекти в сфері ІКТ
 • Інноваційні методи в навчанні програмуванню
 • Масштабна цифрова підтримка навчання – Moodle & Adobe Connect
 • Обмін передовим досвідом (семінар)

Вивчення стратегій вдосконалення цифрової грамотності в польському університеті

З 18 по 21лютого 2019 року в педагогічному університеті ім. Комісії народної освіти (м. Краків, Польща) відбулися тренінги, передбачені планом виконання проекту “Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens” (598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP), у роботі яких взяли участь викладачі з ДонНТУ:  доцент кафедри прикладної математики та інформатики Н.Костюкова, доцент кафедри комп’ютерної інженерії С.Цололо та старший викладач цієї ж кафедри Ю.Дікова.

Під час тренінгів співробітники польського університету ознайомили українських гостей зі стратегіями вдосконалення цифрової грамотності в Польщі як складової планів комп’ютеризації Польщі. Так, в країні впроваджуються стратегії “Електронна Польща”, “Цифрова Польща” та ін. Також польські колеги ознайомили учасників тренінгів з тенденціями дошкільної освіти, вивчення інформатики на рівні загальноосвітніх шкіл, стандартами цифрових компетенцій дітей, підлітків та дорослих. Цікавим був кросс- коучинг проектів dComFra та «Створення сучасних магістерських студій в інформаційних системах». Інтерес викликала розповідь про ІТ-інфраструктуру в Інституті комп’ютерних наук, зокрема, про організацію серверних кімнат, та про єдині середовища для інтерактивного аналізу даних Anaconda / Python + Jupyter-notebooks.

ДонНТУ долучився до відзначення All Digital Week

Донецький національний технічний університет ljkexbdcz до подій All Digital Week. Протягом тижня під лозунгом “Digital literacy for the old industrial region population“ було заплановано проведення трьох заходів: Gaming Spring School (25 березня 2019 р.), Digital skills for everybody (26-27 березня 2019 р.) та Digital Game Art Fest (29-30 березня 2019 р.). Так, під егідою All Digital Week й у рамках виконання гранту Erasmus+ 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2CBHE-SP “Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens (dComFra)” 26-27 березня 2019 р. було проведено інформаційні дні «Цифрові навички для кожного» (Digital skills for everybody). Учасниками заходів стали співробітники вишу, зокрема, бібліотеки ДонНТУ, школярі, які беруть участь у роботі Весінньої школи, та студенти університету. Під час зустрічей виконавці проекту dComFra – доценти кафедри прикладної математики та інформатики Наталія Маслова та Наталя Костюкова ознайомили присутніх із метою й задачами проекту dComFra, спрямованого на підвищення рівня володіння населення цифровими навичками. Загалом, у заході взяли участь більше 50 учасників. Це перший досвід участі нашого університету в All Digital Week. Сподіваємось, він буде позитивним і наступного року буде організовано більше заходів, у роботі яких візьмуть участь різні підрозділи університету.

All Digital Week – Донецький національний технічний університет

26-27 березня 2019 р. під егідою All Digital Week й у рамках виконання гранту Erasmus+ 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2CBHE-SP “Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens (dComFra)” було проведено інформаційні дні «Цифрові навички для кожного» (Digital skills for everybody). Учасниками заходів стали співробітники вишу, зокрема, бібліотеки ДонНТУ, школярі, які беруть участь у роботі Весінньої школи, та студенти університету.

Під час зустрічей виконавці проекту dComFra – доценти кафедри прикладної математики та інформатики Наталія Маслова та Наталія Костюкова ознайомили присутніх із метою й задачами проекту dComFra, спрямованого на підвищення рівня володіння населення цифровими навичками. Загалом, у заході взяли участь більше 50 учасників.

https://donntu.edu.ua/podii/donntu-doluchivsya-do-vidznachennya-all-digital-week.html

DCOMFRA ТРЕНІНГ НТУ ХПІ

26 березня 2019 на факультеті комп’ютерних та інформаційних технологій НТУ «ХПІ» пройшов другий тренінг для викладачів в рамках міжнародного проекта “dComFra – Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens / dComFra” (No. 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP).

Старший викладач кафедри системи інформації НТУ «ХПІ), керівник Центру підготовки інструкторів академії Cisco НТУ «ХПІ», Толкачов М.Ю. та Старший старший викладач кафедри системи інформації НТУ «ХПІ», керівник Центру підтримки академій Cisco НТУ «ХПІ», Дженюк Н.В. доповіли про участь у тренінгу за проектом dComFra який відбувався у місті Краків (Польща), 18-21 березня 2019 року.

Заходи відбувалися в Педагогічному університеті Кракова та Краківськському екзаменаційному центрі. Згідно програми тренінгів присутні ознайомилися і прийняли участі у тренінгах з наступних питань:

 • Покращення цифрової грамотності в Польщі в рамках планів комп’ютеризації Польщі (стратегії: електронна Польща, Цифрова Польща та ін.), Тенденції дошкільної освіти;
 • Освіта з професії інформатики на рівні загальноосвітніх шкіл (IV рівень Польської кваліфікаційної рамки);
 • Рамки цифрових компетенцій. Польська національна цифрова коаліція;
 • Реалізація проектів ДК у сфері освіти;
 • ІТ-інфраструктура в Інституті комп’ютерних наук;
 • Цифрові компетенції дітей, підлітків і дорослих. Стандарти вимог;

Семінари:

 • Системи сертифікації комп’ютерних навичок; Іспитні платформи;
 • Уніфіковані середовища для інтерактивного аналізу даних: Anaconda / Python + Jupyter.

Вивчення європейського досвіду з цифрових компетенцій на тренінгах в литовському університеті

З 18 по 22 лютого 2019 року в університеті Вітовта Великого (м. Каунас, Литва) відбулися перші тренінги, передбачені планом виконання проекту “Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens” (598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP), у роботі яких взяли участь викладачі з ДонНТУ: професор, завідувач кафедри прикладної математики та інформатики О.А.Дмитрієва та доценти цієї кафедри Н.О.Маслова та Н.С.Костюкова.

Програма тренінгів була дуже насиченою й цікавою. Під час занять представники литовського Інституту інформаційних технологій розповідали про сертифікацію знань у цифровій галузі, демонстрували роботу литовської платформи з тестування, говорили про розрив, який існує між вимогами ринку праці щодо цифрових компетенцій та навичками, які мають претенденти на робочі місця. Також багато уваги приділялося питанням створення й організації центрів тестування. Литовські колеги поділилися досвідом роботи Литовської національної цифрової коаліції, розповіли, що завдяки зусиллям коаліції було оновлено програми викладання інформатики у загальноосвітніх школах Литви.

Привернули увагу слухачів доповіді запрошених на тренінги представників Литовської конфедерації промисловців, Інноваційного центру, Науково- технологічного парку Каунаса, які розповідали про виклики сучасного життя стосовно володіння цифровими навичками.

Дуже цікавими були лекції Президента Національної асоціації дистанційної освіти про створення дистанційних навчальних курсів та координатора Литовської національної цифрової коаліції про досвід, набутий у ході створення коаліції.

Під час тренінгів обговорювались питання створення Української національної цифрової коаліції, її концепції, плану роботи, центрів тестування на базі українських університетів.

Незабутнє враження справила зустріч учасників тренінгу з ректором університету паном             Йозасом Аугутисом, який розповів про непросту історію університету та про його роботу у сучасних умовах, а також відвідування факультету інформатики та лабораторій, що працюють на його базі: нейронних ромереж та мультимедіа. Вразило обладнання лабораторій для проведення досліджень студентами, магістрантами та аспірантами.

Також програмою тренінгів було передбачено візит до Каунаського факультету Вільнюського університету. Факультет розташований в історичних будівлях, що займають цілий квартал Старого міста в Каунасі. Під час візиту директор інституту соціальних наук та прикладної інформатики розповів про навчальні програми інституту, зокрема, про програму “Інформаційні системи та кібербезпека”. Незабутнє враження справили старовинні будівлі, церква, в якій вручають дипломи випускникам, та виступ фольклорного ансамблю факультету.

Звичайно ж, вдалося знайти час на прогулянки містом. Каунас зачарував нас своїм шармом, який особливо відчувається напередодні весни.

Знайомство з досвідом європейських колег дає надію на плідну співпрацю в проекті.