Цілями проекту KA2 №598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP «Рамкова структура цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян» (Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens (dComFra) Європейського Союзу Erasmus+ передбачено поширення кращих практик щодо реформування професійного навчання вчителів, а також використання цифрових знань та вмінь у роботі педагогів, повсякденному житті та професійній діяльності громадян України. У рамках проекту учасники мають можливість брати участь у тренінгах,  під час яких провідні спеціалісти європейських університетів-партнерів діляться своїм досвідом з використання сучасних інформаційних технологій в організації навчального процесу.

З огляду на карантинні заходи, черговий тренінг був проведений 25-27 травня 2020 року в режимі відеоконференції. Метою онлайн-тренінгу була підготовка тренерів для викладання в Центрах цифрових компетентностей, мережу яких створено в рамках проекту dComFra на базі українських університетів-партнерів. Професорсько-викладацькому складу українських університетів були представлені напрацювання з набуття цифрових навичок студентами університетів Європи та з використання сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі. Своїм досвідом ділились професори університетів Vytautas Magnus University (Каунас, Литва), Czech university of life sciences Prague (Прага, Чехія), Carinthian university of applied science (Філлах, Австрія), Polytechnic university of Bucharest (Бухарест, Румунія), Pedagogical university of Cracow (Краків, Польща), Public institution Information Technologies Institute (Каунас, Литва).   

Учасниками тренінгу від КНУКіМ стали О. А. Чайковська, М. С. Толмач, К. І. Коцюбівська, І. Л. Бородкіна, Ю. С. Лебідь. До уваги викладачів були представлені матеріали з формування та розвитку цифрових навичок у студентів нетехнічних спеціальностей, з навчання медіаграмотності. Зарубіжні колеги поділились досвідом організації дистанційного навчання, створення онлайн-лабораторій, автоматизації оцінювання знань, використання інтерактивних підходів до навчання, організації виконання групових проектів засобами інтерактивної онлайн-взаємодії.

Наступним  етапом процесу підготовки майбутніх тренерів Центру цифрової компетентності стало проведення серії внутрішніх тренінгів у кожному з 7 українських університетів-учасників консорціуму. Внутрішній тренінг в КНУКіМ відбувся 10-12 червня 2020 року та залучив учасників з кафедри комп’ютерних наук, кафедри графічного дизайну, кафедри івент-менеджменту, кафедри музичного мистецтва. Одним із завдань було адаптувати знання та навички, набуті в ході онлайн-тренінгу, до специфіки організації навчання для творчих спеціальностей та ЗВО сфери культури в цілому та поширення та використання європейського досвіду розвитку цифрових компетентностей в рамках підготовки спеціалістів творчого спрямування. 

Про проблеми цифровізації освіти, структуру цифрової компетентності вчителів й діяльність Національної цифрової коаліції в Україні розповіла О. А. Чайковська. Член робочої групи проекту dComFra М. С. Толмач провела тренінги з організації цифрового навчання, використання інструментів  Web 2.0, організації інтерактивного навчання в системі Moodle. Про створення онлайн лабораторій, використання технології навчання BYOD, використання технологій віртуалізації та доповненої реальності в навчанні розповіла доцент кафедри комп’ютерних наук К. І. Коцюбівська. Цікаві інструменти цифрового навчання для студентів творчих спеціальностей, зокрема музичного мистецтва, були розглянуті старшим викладачем Факультету музичного мистецтва Ю. С. Лебідь. Про оцінювання знань та міжнародну сертифікацію ICDL, а також про використання TestEngine та досвід створення навчальних курсів в системі Moodle розповіла доцент кафедри комп’ютерних наук І. Л. Бородкіна.

Голова робочої групи КНУКіМ проекту «Рамкова структура цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян» О.А.Чайковська зазначила, що тренінг розкрив перед освітянами можливості сучасних інформаційних технологій та вказав на шляхи їх використання в навчальному процесі.