Проєкт рамки було створено українськими експертами на виконання Розпорядження КМУ від 03.03.2021 року No 67-р «Про схвалення Концепції розвитку цифрових компетентностей та затвердження плану заходів з її реалізації», за результатами досліджень, проведених у процесі реалізації проєкту Міністерства цифрової трансформації Дія.Цифрова освіта за підтримки Фонду Східна Європа.

Під час створення проєкту рамки розробники врахували результати досліджень, проведених у процесі реалізації міжнародного проєкту Еразмус+ «Рамкова структура цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян» (dComFra). За основу взято українську Рамку Цифрової компетентності для громадян України (DigCompUA), що є адаптованим варіантом європейської концептуально-референтної моделі цифрових компетентностей для громадян ЄС (DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens), та рекомендації у сфері цифрових компетентностей від європейських та міжнародних інституцій. До розроблення рамки було залучено представників Комітету з питань цифрових навичок Української національної цифрової коаліції «Коаліції цифрової трансформації» та експертів мережі eSkills Програми EU4 Digital в Україні. Враховуючи виклики сьогодення, цю рамку адаптовано до законодавства України й національних, культурних, освітніх та політичних особливостей України.

Під час створення рамки було також враховано чинні нормативно-правові акти:

Закон Про державну службу Документ 889-VIII, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.07.2021, підстава — 2704-VIII, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text

Постанова КМУ від 23 серпня 2017 р. N 640 Про затвердження Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Методичні рекомендації щодо складання, перегляду та моніторингу виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця (індивідуальної програми професійного розвитку) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0201859-20#Text

Ця рамка призначена для всіх осіб, що працюють у державному управлінні, незалежно від категорії, освіти, віку, здібностей або набутих навичок. Рамка надає загальне уявлення щодо знань, навичок та компетентностей, пов’язаних із використанням цифрових технологій у процесі державного управління, а саме: пошуку та роботи з інформацією, пов’язаною з виконанням професійних обов’язків; безпечного використання електронних послуг в інтернеті (особливо) та правильне розуміння таких понять, як загальнодоступна інформація, принципи класифікації інформації за рівнем доступу, правила авторизації, зберігання та захисту особистих даних, електронний підпис,е-урядування, правила застосування е-послуг, інструменти захисту від зловмисного програмного забезпечення, основні типи атак, орієнтованих на отримання конфіденційної інформації, тощо.

Рамка містить 4 виміри, 5 сфер, 20 компетентностей та 6 рівнів володіння.

Завантажити
Рамка цифрових компетентностей для державних службовців України