29 листопада відбулась масштабна онлайн-подія з питань цифрової освіти Дія.EduCon від Міністерства цифрової трансформації.

Під час заходу обговорювалися такі питання:

  • запуск Дія.Цифрова освіта 2.0 — презентація оновлень на платформі та англомовної версії сайту;
  • презентація нових рамок цифрових компетентностей: експертний краштест;
  • національна та регіональні концепції розвитку цифрових компетентностей;
  • результати дослідження цифрової грамотності українців;
  • додаткова аналітика та дослідження: Цифрограм, ICDL, SELFIE;
  • розвиток мережі хабів цифрової освіти та комп’ютеризація сільських бібліотек.

Валерія Іонан, заступниця Міністра цифрової трансформації України, презентувала оновлення платформи Дія.Цифрова освіта 2.0 та представила статистичні дані щодо використання освітніх серіалів та проходження Цифрограму для різних категорій громадян.

Окрема сесія була присвячена розвитку цифрових компетентностей, модератором якої виступила Тетяна Нанаєва, експерт з цифрових компетентностей Мінцифри, координатор експертної мережі eSkills програми EU4Digital в Україні, Голова експертно-консультативного комітету з цифрових технологій в освіті при МОН України.

Було продемонстровано перші результати впровадження Концепції розвитку цифрових компетентностей, а також представлено рамки цифрових компетентностей для освітян, державних службовців та підприємців.

Зокрема, до розробки Рамки цифрової компетентності педагогічних та науково-педагогічних працівників було залучено представників консорціуму міжнародного проєкту програми Erasmus+ dComFra. Нагадаємо, що за основу презентованих рамок узято Європейську Рамку цифрових компетентностей для вчителів DigCompEdu та Рамку цифрової компетентності для громадян України, оприлюднену Мінцифрою у березні 2021 року, яку було адаптовано за результатами досліджень, проведених у процесі реалізації міжнародного проєкту Erasmus+ “Рамкова структура цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян” № 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP, розпочатого у 2018 році.

За результатами плідної співпраці консорціуму проєкту та інших робочих груп при МОН України презентовано Рамку цифрової компетентності для для педагогічних та науково-педагогічних працівників, що має 5 сфер компетентності: Цифрова грамотність, Професійна залученість, Цифрові освітні і наукові ресурси, Освітня діяльність та Цифрова компетентність здобувачів освіти.

Представники проєкту були запрошені на конференцію в якості експертів.

Олена Чайковська, декан факультету дистанційного навчання Київського  національного університету культури і мистецтв, розповіла про міжнародні та національні тести з цифрової грамотності на порталі Дія.Цифрова освіта, які створені на основі європейських стандартів цифрової грамотності DigComp. Також порадила провести  самооцінювання цифрової компетентності для аналізу власного рівня цифрової компетентності, виявлення прогалин та отримання рекомендацій для покращення рівня цифрової компетентності.

Марина Толмач, викладач кафедри комп’ютерних наук Київського національного університету культури і мистецтв, прокоментувала важливість створення Рамки цифрової компетентності для педагогічних та науково-педагогічних працівників, адже в сучасних умовах цифрова грамотність стає базовим інструментом освітян. Зазначила, що рамка, над якою працювала команда проекту dComFra разом з іншими представниками освітянської спільноти, є універсальною і гнучкою, тому може бути застосована для усіх рівнів освіти, стати засобом для оцінки власної цифрової компетентності та основою для підвищення кваліфікації і професійного розвитку.

Крім цього, представники проєкту dComFra (Сергій Бронін, Олена Чайковська, Марина Толмач)  були залучені до експертної групи з розробки рамки цифрової компетентності для державних службовців.

Сергій Бронін, президент ВГО “Українська асоціація фахівців  інформаційних технологій”, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка та національний координатор міжнародного проєкту dComFra, прокоментував рамку цифрової компетентності для державних службовців, де велику увагу було приділено питанням цифрової гігієни та кібербезпеки. Кожен користувач інформаційної системи повинен розуміти основні типи загроз, які виникають під час використання електронної пошти, соціальних мереж, мобільних пристроїв, інформаційних технологій під час державної служби. В залежності від сфери професійної діяльності державного службовця, зокрема сфер дотичних до захисту інформації, потрібен відповідний рівень компетентності (базовий, середній, високий), який наразі чітко описано в рамці цифрової компетентності.

Таким чином, реалізація проєкту dComFra відіграє значну роль у розвитку цифрових компетентностей в Україні. Вже сьогодні серед результатів – створення Української національної цифрової коаліції “Коаліція цифрової трансформації”, розробка рамки цифрових компетентностей для громадян та освітян, оприлюднених на державному рівні, навчальна платформа з розвитку цифрових компетентностей, початок пілотного навчання в Офісах цифрових компетентностей, утворених при університетах-партнерах, крім цього, тісна співпраця консорціуму з Міністерством освіти і науки України, Міністерством цифрової трансформації та Національним агентством кваліфікацій у напрямі формування політик розвитку цифрової компетентності.