Цю Рамку було створено українськими експертами на виконання Розпорядження КМУ від 03.03.2021 року No 67-р «Про схвалення Концепції розвитку цифрових компетентностей та затвердження плану заходів з її реалізації», за результатами досліджень, проведених у процесі реалізації проєкту Міністерства цифрової трансформації Дія.Цифрова освіта за підтримки Фонду Східна Європа.

За основу взято українську Рамку цифрової компетентності для громадян України (DigCompUA), яка є адаптованою версією європейської концептуально-еталонної моделі цифрових компетентностей для громадян ЄС (DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens), Рамку Підприємницької компетентності ЄС (EntreComp), а також враховано результати досліджень і рекомендацій у сфері цифрової і підприємницької компетентності від українських, європейських та міжнародних інституцій.

Проєкт цієї Рамки було обговорено та удосконалено в експертному середовищі мережі eSkills Програми EU4Digital в Україні, із залученням представників експертно-консультативного Комітету з цифрових технологій при Міністерстві освіти і науки, експертів Комітету з питань цифрових навичок Української національної цифрової коаліції «Коаліції цифрової трансформації», громадської організації «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень», а також експертів у галузі розвитку підприємництва.

Враховуючи виклики сьогодення, цю Рамку адаптовано до національних, культурних, освітніх та економічних особливостей України.

Наразі ця Рамка містить 4 виміри, 5 сфер, 20 складових цифрової компетентності підприємця та 3 рівні володіння.

Наразі ця Рамка містить 4 виміри, 5 сфер, 20 складових цифрової компетентності підприємця та 3 рівні володіння.

Завантажити
Опис рамки цифрової компетентності для підприємців України