5 вересня 2019 року у інформаційному агентстві «Укрінформ» в місті Києві відбулося публічне підписання Меморандуму щодо створення Української Національної Цифрової Коаліції «Коаліція Цифрової Трансформації», партнерами-координаторами якої обрано Громадську спілку «ХАЙ-ТЕК офіс Україна» та Всеукраїнську громадську організацію «Українська асоціація фахівців інформаційних технологій».

Головна мета діяльності «Коаліція Цифрової Трансформації» – спрямована на консолідацію та координацію ініціатив і зусиль всіх партнерів у галузі цифрового розвитку та інтеграції України до Європейського цифрового простору (Єдиного цифрового ринку ЄС).

Основні напрями співпраці партнерів Національної коаліції:

• Поширення інформації про сучасні цифрові технології та практики їх використання.

• Створення та розвиток відповідної інфраструктури для набуття та покращення цифрових навичок молоді та суспільства загалом задля підвищення рівня зайнятості населення та ефективного використання цифрових можливостей.

• Гармонізація із Цифровим порядком денним (Digital Agenda) та Єдиним цифровим ринком (Digital Single Market) Європейського Союзу.

• Покращення доступу до цифрової інфраструктури та мережі Інтернет.

• Інтеграція цифрових технологій у процеси виробництва, або цифровізація промисловості.

• Сприяння цифровому розвитку населених пунктів та регіонів.

• Цифровізація науки, розвиток українських е-інфраструктур.

• Сприяння розвитку креативних індустрій, систем кібербезпеки та інших напрямків цифрової трансформації України.

• Розвиток міжнародної співпраці у сфері розвитку цифрових технологій та цифрових навичок.

Національна коаліція створена за ініціативи робочої групи проекту за програмою фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE) dComFra – Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens (Рамкова структура цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян) 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP.