З 24 по 26 червня 2020 року в рамках реалізації проекту Європейського Союзу Erasmus+ KA2 №598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP – Рамкова структура цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян (dComFra) на базі нашого університету проводилися тренінги для професорсько-викладацького складу Факультету електроніки та комп’ютерної інженерії та Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління. Метою зазначеного заходу була підготовка контингенту тренерів для викладання в Офісі цифрових компетентностей КрНУ.

Як повідомлялось раніше, у травні цього року в нашому університеті створено Офіс цифрових компетентностей, у якому, згідно дорожньої карти проекту dComFra, з 2021 року будуть підвищувати кваліфікацію у сфері цифрових комптетентностей українські вчителі та інші категорії громадян України. Такий офіс стане єдиним у Полтавській області, що буде акредитовано для сертифікації згідно європейської комп’ютерної ліцензії (ECDL – European Computer Driven License), і зможе приймати бажаючих отримати сертифікат з Полтавської та сусідніх (Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької та ін.) областей, оскільки, згідно проекту, подібні офіси будуть створені у Києві, Харкові, Покровську, Чернівцях та у Кременчуці.

Ця подія висвітлювалась у міській пресі (КРЕМЕНЧУКTODAY) та на сайті МОН України у рубриці «Новини областей».

Тематика тренінгів охопила різноманітні аспекти навчання у сфері цифрових компетентностей: від формування вмінь та навичок володіння загальновідомими редакторами тексту, електронними таблицями до досить специфічних знань у сфері послуг електронного суспільства; від використання типових педагогічних підходів до застосування новітніх методів ґейміфікації процесу навчання у сфері цифрової грамотності.

Тренінги організовувалися та проводилися представниками робочої групи проекту dComFra: завідувачем кафедри комп’ютерних та інформаційних систем (КІС), проф. Миколою Гученко, доц. кафедри КІС Валерієм Сидоренко, доц. кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Дмитром Мамчуром, ст. викладачем кафедри систем автоматичного управління та електропривода Олексієм Кравцем.

З огляду на карантинні заходи та обмеження, захід проходив у форматі змішаного навчання (англ. blended learning) – різновиду гібридної методики, коли відбувається поєднання он-лайн навчання з традиційним та самостійним навчанням. В залежності від особистих обставин, кожен з учасників тренінгу мав можливість обрати спосіб участі – відвідати місце проведення заходу особисто, чи приєднатися до занять он-лайн.

Перший робочий день тренінгів розпочався 24 червня у DC-офісі університету з вітального слова ректора КрНУ проф. Михайла Загірняка. Ректор відзначив, що, усвідомлюючи важливість цього проекту для розвитку регіону, адміністрацією університету було прийнято рішення про ремонт та оснащення меблями одного з найкращих приміщень аудиторного фонду для створення DC-офісу. Крім того, ректор відзначив, що невипадково місцем розташування DC-офісу обрано головний корпус КрНУ, адже наявність пандусу робить DC-офіс доступним людям з обмеженими фізичними можливостями.

Навчання розпочалося з розгляду доц. Дмитром Мамчуром базових питань «Цифрова грамотність в Україні та ЄС (Digital literacy in Ukraine and EU)» та «Оцінювання та сертифікація цифрових знань на прикладі системи ECDL (Digital knowledge evaluation and certification. ECDL Example)», адже саме Європейські комп’ютерні права (ECDLEuropean Computer Driving Licence) – це, обрана проектом dComFra за базову, система Європейської сертифікації комп’ютерних вмінь.

Друга половина першого дня була присвячена сучасним засобам підвищення ефективності навчання на прикладі інформаційної технології Web 2.0 (доц. Валерій Сидоренко) та використанню у навчанні середовища Moodle (доц.  Дмитро Мамчур).

Наступного дня, 25 червня, тренінг проводився у приміщенні українсько-польського центру освіти науки та культури університету. Слухачі вивчали Європейський досвід з медіаграмотності та методів перевірки достовірності інформації (доц. Валерій Сидоренко), використання педагогічних методів для успішного навчального процесу (проф. Микола Гученко), організації  цифрових навчальних онлайн лабораторій (ст. викл. Олексій Кравець).

Третій робочий день, 26 червня, був присвячений огляду сучасних навчальних засобів та інновацій в програмному та технічному забезпеченні навчального процесу в Україні і світі, аналізу підходів до моделювання поведінки студента в задачах підвищення якості навчання (проф. Микола Гученко), методів використання застосунків у комп’ютерних лабораторіях за допомогою рішень від інструментарію Docker (ст. викл. Олексій Кравець).

У цілому весь наданий матеріал сприймався аудиторію з великим зацікавленням та супроводжувався жвавими дискусіями наприкінці кожного з навчальних модулів.

На офіційному закритті тренінгу представники робочої групи проекту доценти Дмитро Мамчур та Андрій Гладир ознайомили присутніх з подальшими кроками щодо реалізації проекту, зокрема, був анонсований початок нового важливого етапу проекту – розробка навчальних модулів для дистанційного навчання українських вчителів, внутрішньо-переміщених осіб, ветеранів АТО та інших категорій громадян.