З 18 по 21лютого 2019 року в педагогічному університеті ім. Комісії народної освіти (м. Краків, Польща) відбулися тренінги, передбачені планом виконання проекту “Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens” (598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP), у роботі яких взяли участь викладачі з ДонНТУ:  доцент кафедри прикладної математики та інформатики Н.Костюкова, доцент кафедри комп’ютерної інженерії С.Цололо та старший викладач цієї ж кафедри Ю.Дікова.

Під час тренінгів співробітники польського університету ознайомили українських гостей зі стратегіями вдосконалення цифрової грамотності в Польщі як складової планів комп’ютеризації Польщі. Так, в країні впроваджуються стратегії “Електронна Польща”, “Цифрова Польща” та ін. Також польські колеги ознайомили учасників тренінгів з тенденціями дошкільної освіти, вивчення інформатики на рівні загальноосвітніх шкіл, стандартами цифрових компетенцій дітей, підлітків та дорослих. Цікавим був кросс- коучинг проектів dComFra та «Створення сучасних магістерських студій в інформаційних системах». Інтерес викликала розповідь про ІТ-інфраструктуру в Інституті комп’ютерних наук, зокрема, про організацію серверних кімнат, та про єдині середовища для інтерактивного аналізу даних Anaconda / Python + Jupyter-notebooks.