Міністерство освіти і науки України як центральний державний орган в системі українського уряду відповідає за розробку та впровадження національної освітньої та наукової політики та програм, які допомагають українцям отримувати якісну та доступну освіту та навчання, а також міжнародне співробітництво у цій сфері.

Міністерство освіти і науки України було відновлено у 2013 році після реорганізації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Міністерство складається з декількох департаментів, які відповідають за певні галузі освіти та науки (дошкільна та шкільна освіта, вища освіта, професійна освіта та навчання, наука та дослідження, інновації).

Міцна компетенція та роль Міністерства у закріпленні бази знань, досліджень, інновацій та творчості матиме центральне значення для забезпечення успіху та добробуту України та її громадян як невід’ємної частини європейських націй.

Одним з ключових пріоритетів Міністерства є структурне реформування та зміцнення потенціалу вищої освіти з метою створення привабливої та конкурентоспроможної національної системи вищої освіти в Україні, інтегрованої до Європейського простору вищої освіти та Європейського наукового простору.

Основними завданнями реформи вищої освіти, що здійснюється Міністерством освіти і науки, є ефективна система забезпечення якості, інтеграція вищої освіти та наукових досліджень, модернізація управління, функціонування та фінансування системи вищої освіти та інтернаціоналізація вищої освіти.

Міністерство прагне забезпечити та постійно підвищувати якість освіти та викладання, що відповідає рекомендаціям та стандартам ЄПВО, враховуючи найкращій досвід та підтримку основних технологій досягнення відповідні вимогам системи освіти та потреб суспільства.

Також для успішної реалізації реформи вищої освіти в Україні вирішальне значення має модернізація навчального плану шляхом розробки нових та інноваційних курсів, інструментів навчання та викладання, міфології та педагогічних підходів на основі кращого європейського та міжнародного досвіду.