Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ) є провідним і одним з найбільших вищих навчальних закладів України. 21 квітня 1994 року Київським університетом присвоєно статус «національного» Президентом України Леонідом Кравчуком Указом № 176/94. Потім 29 липня 2009 року Кабінет Міністрів України з Постановою № 795 надав університету статус самоврядного та автономного національного дослідницького університету, забезпечуючи при цьому збільшення фінансування майбутнього розвитку університету.

До його складу входять: 8 інститутів (журналістика, міжнародні відносини, філологія, високі технології, військова, післядипломна освіта, біологія, геологія) і 14 факультетів (географія, економіка, історія, кібернетика, математика і механіка, соціологія, радіофізика, психологія, фізика, філософія, хімія, право, інформаційні технології та факультет для іноземних студентів). Університет співпрацює з більш ніж 280 вищими навчальними закладами та міжнародними організаціями з 57 країн світу. КНУ як потужний багатогалузевий науковий, дослідницький та навчальний заклад сприяє підвищенню якості та підготовці своїх студентів, дослідників та дослідницьких установ. Аспекти інтернаціоналізації в КНУ включають запровадження спільних дипломних програм для отримання ступеня бакалавра, магістерських ступенів і докторантури, а також перегляд і розробку навчального плану з метою отримання подвійних ступенів в різних областях дослідження.

Відповідно до Стратегічного плану КНУ 2015-2020, прийнятого Академічним сенатом університету 18 травня 2015 року, підвищення потоків академічної мобільності є одним з пріоритетів нашого університету.

Університет бере участь у впровадженні проекту в рамках TEMPUS та Erasmus Mundus (BMU-MID, MID, EMP-AIM, ELECTRA, HUMERIA), програми Жана Моне та Марі Кюрі, програми HORIZON 2020 та ін. Проекти Erasmus + ICM . КНУ погоджується співпрацювати з майже 42 європейськими університетами. В університеті навчається понад 26 тисяч студентів. Близько 532 аспіранти та 126 докторантів складають своїх дослідження і навчаються в КНУ. Курси забезпечують 198 кафедр. Сьогодні академічний потенціал Київського університету демонструють понад 60 членів та членів-кореспондентів Національної академії наук України, 626 співробітників з докторськими ступенями та 1645 співробітників з вищою аспірантурою.