Українська національна цифрова коаліція «Коаліція цифрової трансформації»

Коаліція створена за ініціативи робочої групи проекту Erasmus+: КА2 CBHE dComFra – Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens (Рамкова структура цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян) 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP.

Партнерами-координаторами коаліції обрано Громадську спілку «ХАЙ-ТЕК офіс Україна» та Всеукраїнську громадську організацію «Українська асоціація фахівців інформаційних технологій».

Церемонія підписання меморандуму щодо створення Української національної цифрової коаліції «Коаліція цифрової трансформації» відбулася 5 вересня в інформагентстві «Укрінформ» (https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2772462-stvorenna-koalicii-cifrovoi-transformacii.html)

До «Коаліції цифрової трансформації» увійшли 46 державних та приватних установ і організацій, навчальні заклади, громадські організації.

У ході підписання підкреслювалося, що цифрова трансформація економіки та суспільства є одним з істотних факторів економічного зростання, створення робочих місць, підвищення якості життя громадян та розвитку демократії в Україні.

Передбачено, що діяльність «Коаліції цифрової трансформації» буде спрямована на консолідацію та координацію ініціатив і зусиль всіх партнерів у галузі цифрового розвитку та інтеграції України до Європейського цифрового простору (Єдиного цифрового ринку ЄС).

Головними напрямками співпраці в рамках меморандуму мають стати:

  • поширення інформації про сучасні цифрові технології та практики їх використання;
  • створення та розвиток відповідної інфраструктури для набуття та покращення цифрових навичок молоді та суспільства загалом задля підвищення рівня зайнятості населення та ефективного використання цифрових можливостей;
  • гармонізація із Цифровим порядком денним (Digital Agenda) та Єдиним цифровим ринком (Digital Single Market) Європейського Союзу;
  • покращення доступу до цифрової інфраструктури та мережі Інтернет;
  • інтеграція цифрових технологій у процеси виробництва, або цифровізація промисловості;
  • сприяння цифровому розвитку населених пунктів та регіонів;
  • цифровізація науки, розвиток українських е-інфраструктур;
  • сприяння розвитку креативних індустрій, систем кібербезпеки та інших напрямків цифрової трансформації України.
  • розвиток міжнародної співпраці у сфері розвитку цифрових технологій та цифрових навичок.

Спікерами заходу з підписання меморандуму стали: національний координатор проекту «Рамка цифрових компетентностей для вчителів та громадян України» програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ Сергій Бронін; виконавчий директор ГС «ХАЙ-ТЕК офіс Україна» Адрій Бірюков; президент ГО «Агенція європейських інновацій» Іван Кульчицький; президент ГО «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень», представник проєкту «Сприяння формуванню порядку денного та інституційних передумов для розвитку цифрових компетенцій в Білорусі, Україні та Грузії» Максим Корявець; керівник апарату Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький; генеральний директор Асоціації підприємств промислової автоматизації України Олександр Юрчак; генеральний директор Асоціації підприємств інформаційних технологій України Юрій Пероганич.

Як наголошувалося під час підписання, національні цифрові коаліції на сьогодні створені в 23 європейських країнах. Цифрові коаліції – це прозоре партнерство між суб’єктами цифрових трансформацій, сприяння розвитку цифрових навичок у державах-членах, які працюють разом для втілення цифрових перетворень та розвитку цифрової економіки та вдосконалення цифрових навичок на національному, регіональному чи місцевому рівні. В рамках коаліції створено робочу групу з розвитку цифрових навичок до якої увійшли всі університети учасники консорціуму проекту dComFra «Рамка цифрових компетентностей для вчителів та громадян України» програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+.

Digital Week — в НТУ «ХПІ»

У НТУ «ХПІ» пройшов тиждень вебінарів «Знай, умій, використовуй! All Digital Week». Захід «All Digital Week» відбувся з 23 по 26 березня 2020р. у співпраці з міжнародним проектом «dComFra – Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens / dComFra (No. 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP)».
В рамках онлайн-семінарів педагоги, науковці та інші учасники з різних міст України вдосконалювали свої базові цифрові та інформаційні навички. Організаторами та спікерами заходів стали співробітники Науково-технічної бібліотеки ХПІ і кафедри «Системи інформації» вишу. За підсумками вебінарів учасники отримали сертифікати.
Представники ХПІ провели чотири онлайн-заходи. Про пошук, аналіз та систематизацію інформації, а також формування образу вченого в інформаційному просторі розповіла заступник директора Науково-технічної бібліотеки ХПІ Юлія Главчева. Експертом теми «Академічна доброчесність» стала директор Науково-технічної бібліотеки ХПІ Лариса Семененко. Інформацію про цифрові компетенції в Україні та Європі презентували викладачі кафедри «Системи інформації»: доцент Ганна Заволодько і професор Олег Касілов.

День безпечного Інтернету (SID2020) у НТУ «ХПІ»

5-25 лютого 2020 року в рамках міжнародного заходу SAFER INTERNET DAY (SID2020) кафедра систем інформації ім. В.О. Кравця НТУ «ХПІ» з провідними вищими навчальними закладами та мережевими академіями Cisco за підтримки Інституту модернізації змісту освіти провела онлайн-урок «Інтернет: як безпечно грати, навчатися і працювати».
Цифровий розвиток та інтеграція України в Європейський цифровий простір (Єдиний цифровий ринок ЄС) має на увазі поліпшення цифрових навичок молоді та суспільства в цілому для підвищення рівня зайнятості населення та ефективного використання цифрових можливостей. Сертифікація знань та навчання в галузі “Інформатика та інформаційні технології» як засіб підвищення компетенцій.
Його проводили доц. Наталія Дженюк, доц. Максим Толкачов. На онлайн-урок підключалися навчальні заклади Харківської, Полтавської, Сумської та Чернігівської областей. Серед слухачів були студенти, школярі, викладачі та інші бажаючі долучитися до цієї події. Було організовано 2 класи для реєстрації: перший – для слухачів Харківської та Сумської областей, другий – для слухачів Полтавської та Чернігівської областей. Зареєстрованих було більш 3500.
Спікерами були Барановський О., к.т.н., CISSP, CISM, CEH, CHFI, доцент кафедри інформаційної безпеки Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського” та Бараненко Р.В., професор кафедри професійних та спеціальних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ.
Слухачі зацікавилися процесом підвищення своєї компетентності в напрямку інформаційних технологій. Вони з нетерпінням чекають нових курсів для навчання і можливості підтверджувати цифрові компетенції сертифікацією.
Інформація про проект dComFra і про «Коаліцію цифрової трансформації» була сприйнята позитивно.
У цьому році наша кафедра «Системи інформації ім. В.О. Кравця» вже не вперше бере участь в міжнародного заході SAFER INTERNET DAY.

Інформаційні Дні 2020 в НТУ ХПІ

День відкритих дверей «Канікули з Політехом» проводився в НТУ «ХПІ» для майбутніх студентів та їхніх батьків. Кафедра системи інформації представила досягнуті в рамках проекту dComFra, і запропонувала взяти участь у майбутніх тренінгах.

Інформаційний день в НТУ ХПІ

17 листопада 2019 року. День відкритих дверей проводився в НТУ «ХПІ» для майбутніх студентів та їхніх батьків. Кафедра системи інформації представила досягнуті в рамках проекту dComFra, і запропонувала взяти участь у майбутніх тренінгах.

CodeWeek 2019 в НТУ ХПІ

В рамках міжнародного заходу CodeWeek кафедра систем інформації НТУ «ХПІ» провела низку вебінарів:

9 жовтня 2019року – «Рівномірне використання процесора».  Вебінар дозволив згадати загальні поняття операційних систем; розібратися з алгоритмами планування процесів, ознайомитись з прикладом побудування епюр на Scratch.

1 жовтня 2019 – «Як не володіючи знаннями розробника створити свій сайт?» Вебінар об’єднанав зусилля практики і науки було доступно розкрито тему «Як не володіючи знаннями розробника створити свій сайт?». Матеріал, який був даний вцьому вебінарі може бути застосовний як до підвищення компетенцій вчителя, школяра старших класів, студенти, викладачі та інших верств населеннясуспільства.

18 жовтня 2019року – «Навчання протягом життя, спадкоємність знань» На вебінарі буларозглянута рамка підвищення цифрових компетенцій для вчителів, та інших громадян України. Основні слухачі вебінару студенит, вчителі та викладачі.

23 жовтня 2019року – «Рамка цифрових компетенцій для вчителів та інших громадян України/dComFra». Цифровий розвиток та інтеграція України в Європейський цифровий простір (Єдиний цифровий ринокЄС) має на увазі поліпшення цифрових навичок молоді та суспільства в цілому дляпідвищення рівня зайнятості населення та ефективного використання цифрових можливостей. Сертифікація знань та навчання в галузі «Інформатика таінформаційні технології» як засіб підвищення компетенцій.

29 жовтня 2019року – «Рамка цифрових компетенцій для Українських грамодян».Цифровий розвитокта інтеграція України в Європейський цифровий простір дозволить поліпшитицифрові навичок населення України. Буде розглянуто актуальні питання щодоСистеми цифрової компетентності громадян на законодавчому рівні та в рамках виконання міжнародного проекту dComFra.

Спікерами заходубули архітектор програмного забезпечення компанії Zfort Валерій Заволодько, проф. Віталій Бреславець, проф. Олег Касілов, доц. Ганна Заволодько.

Окрім онлайн слухачів ми зібрали 2аудиторії студентів. Одна аудиторія буда у ХПІ кафедра «Системи Інформації» інша в ХІРЕ кафедра «Мікропроцесорні Технології і Системи». У нас буда онлайнтрансляція. Вчителі чекаютьТренінги щодо підвищення своїх цифрових компетенцій. Інформація про проект dComFra і про «Коаліцію цифрової трансформації»була сприйнята позитивно участниками семинара.

У цьому році кафедра «Системи інформації» вперше взяла участь в челенжі CodeWeek4, але здобула відзнаку заходу. Це був хороший досвід, який ми, з задоволенням, повторимо в наступному році.

Information Day

20.09.19 Відбувся інформаційний день в рамках якого завідувачем кафедри інформаційних систем та технологій професором Білощицьким А.О. було розказано студентам про хід реалізації Програми Еразмус+ за напрямом KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти / Capacity Building in the Field of Higher Education, проекту «dComFra – Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens» та про завдання проекту, а саме:

Розробити українську рамкову структуру цифрових компетентностей для педагогів та громадян на базі Європейської рамкової структури цифрових компетентностей для педагогів та громадян;

Заснувати українську національну цифрову мережу. За участі українських партнерів, створити основу мережі. За участі європейських партнерів, отримати досвід національних мереж європейських країн; Побудувати інфраструктуру та засоби dComFra: створити центри цифрових компетентностей з набором необхідного програмного забезпечення та обладнання для практичної реалізації проектно-орієнтованого підходу; створити та керувати структурою дистанційного навчання; підготувати декілька спеціальних груп громадян (переселенців та ветеранів АТО); заснувати осередки Української національної цифрової мережі; створити платформу дистанційної освіти для підвищення кваліфікації шкільних вчителів і вчителів професійних закладів освіти та усіх зацікавлених груп населення.

Вивчення румунського досвіду з дистанційного навчання та цифрових технологій

З 9 по 12 вересня 2019 р. в Політехнічному університеті Бухареста пройшли тренінги представників університетів-партнерів проекту “Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens” (598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP), у роботі якої взяли участь співробітники ДонНТУ: професор Ольга Дмитрієва, доцент Наталя Костюкова, начальник інформаційно-обчислювального центру Наталя Ченікалова.

Тренінг був присвячений ознайомленню із рамками цифрових компетенцій, що використовуються в Румунії та організації дистанційних навчальних курсів на платформі Moodle, особливостям використання цієї платформи в університетській освіті. Цікавими та корисними були доповіді румунських колег про безпеку даних при використанні хмарних сховищ, створення цифрових підручників та інтерактивних посібників, еволюцію освітніх стандартів. 

Надзвичайний інтерес викликало відвідування університетських лабораторій та підрозділів. Зокрема, у Центрі розширених досліджень нових матеріалів, продуктів та інноваційних процесів (CAMPUS) учасники тренінгу мали можливість ознайомитись із роботою різних лабораторій. Окрім Центру цікавими були екскурсії до лабораторій 3D-друку та віртуальної реальності.

Для викладачів Покровська проведено семінар щодо проекту “dComFra”

Десятого вересня 2019 року в Донецькому національному технічному університеті пройшов семінар «Проект “dComFra”: задачі та перспективи», що відбувся у рамках циклу заходів проекту “Рамкова структура цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян (dComFra)”.

Учасниками події стали 18 осіб: представники міського відділу освіти, викладачі Покровського педагогічного коледжу та ДонНТУ.

Під час заходу Євген Башков розповів про мету проекту та план його виконання. Також Євген Олександрович охарактеризував структуру рамки цифрових компетенцій, що використовується в Європі, та плани з розробки таких рамок для українських вчителів і громадян.

Окрім того, в рамках семінару було проведено анкетування, мета якого – визначити, якими знаннями в області ІТ володіє педагог, яким чином він їх отримує, які предмети викладає та який рівень знань повинен давати студентам. За результатами опитування планується проведення тематичних навчальних курсів для викладачів, спрямованих на використання отриманих знань у практичній діяльності педагога.

Вивчення досвіду з цифрових технологій в Університеті прикладних наук Каринтії

У липні в Університеті прикладних наук Каринтії (м. Філлах, Австрія) відбулися тренінги для учасників проекту “Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens” (598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP), у роботі якої взяли участь викладачі ДонНТУ: ректор Ярослав Ляшок, професор Євген Башков та доцент Наталя Костюкова.

Під час тренінгів представники австрійського Університету ознайомили учасників із педагогічними та дидактичними концепціями та їх реалізацією в австрійській системі освіти, існуючими в Австрії цифровими рамками компетентності для громадян та освітян. Також австрійські колеги поділилися досвідом з інтернаціоналізації освіти, розповіли про програми академічної мобільності, проекти Erasmus+. Цікавим виявилося знайомство з роботою дидактичного центру Університету, принципами підтримки цифрового навчання, новими навчальними програмами та методами в галузі інформатики. Привернув до себе увагу виїзний семінар, під час якого учасники тренінгів відвідали лабораторію Smart Lab в м. Клагенфурт та локацію підприємства Infineon Technologies AG – світового лідера у галузі напівпровідникових рішень.