Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (www.kpi.kharkov.ua) довгий час є одним з лідерів ВО в Україні і відіграє провідну роль у формуванні технологічної політики Харкова. Керуючий Magna Charta Universitatum, вона є членом EUA, BSUN, EAU і бере активну участь у AUDEM. НТУ ХПІ отримав високу оцінку в національних (4) та міжнародних рейтингах: QS World University Rankings (701+); Scopus (9-е місце в UA). Він має розвинену локальну мережу, сучасний сайт, який посідає 2-е місце в Україні на міжнародному веб-сайті рейтингу Webometrics. В НТУ ХПІ розроблені навчальні плани нового покоління, що відповідають вимогам ECTS організації навчального процесу. Це допомогло студентам отримати нові можливості для вільного вибору навчальних траєкторій і розвивати їхню мобільність. Університет має систему забезпечення якості, яка, зокрема, дозволяє орієнтуватися на результати навчання. НТУ ХПІ орієнтується на постійне вдосконалення та розвиток своєї автономії. Вона має значні досягнення у сфері розвитку ІТ-технологій. Два великих університетських факультети з 24 бакалаврів та магістрів з комп’ютерних наук, інформаційних технологій, програмної інженерії, комп’ютерної техніки, телекомунікаційних систем та мереж. Університет має велику базу сучасного комп’ютерного обладнання та локальної мережі, що охоплює всі кампуси. У навчальному процесі 16 тисяч студентів, 250 аспірантів, використовуються нові педагогічні підходи в застосуванні досягнень ІТ-технологій та електронних засобів. Університетська політика у сфері міжнародного співробітництва спрямована на інтернаціоналізацію навчального процесу, розвиток інноваційного потенціалу університету та створення умов для залучення іноземних інвестицій. НТУ ХПІ отримав найбільшу кількість проектів Темпус в Україні за час існування програми (29 проектів). В даний час в університеті впроваджується 34 міжнародні проекти, у тому числі 2 проекти Erasmus +.