Даний проєкт концептуально-референтної “Рамки цифрової компетентності педагогічного й науково-педагогічного працівника” було розроблено українськими експертами на виконання Розпорядження КМУ від 03.03.2021 No 67-р “Про схвалення Концепції розвитку цифрових компетентностей громадян України та затвердження плану заходів з її виконання”1, відповідно до положень Концепції розвитку педагогічної освіти, Закону України “Про освіту”, в ході реалізації програми Дія.Цифрова освіта Міністерства цифрової трансформації України.

За основу взято європейську концептуально-еталонну модель Рамки цифрових компетентностей для громадян ЄС “The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use” (DigComp 2.1)2, Рамку для освітян ЄС “The Digital Competence Framework for Educators”(DigCompEdu)3, а також адаптовану Рамку цифрової компетентності для громадян України (DigComp UA)4.

В процесі розробки використано інші рекомендації у сфері цифрових компетентностей від європейських та міжнародних інституцій, а також результати досліджень українських експертів проведених у процесі реалізації міжнародних проектів Еразмус+ “Рамкова структура цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян” (dComFra), “Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання” (MoPED), напрацювання робочих груп Міністерства освіти і науки України, створених відповідно до наказів МОН від 15.01.2019 р. No 38. “Про створення робочої групи з розроблення опису цифрової компетентності педагогічного й науково-педагогічного працівника” та наказу МОН від 15.03.2019 р. No 366 «Про реалізацію проекту ЄС «Рамкова структура цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян (dComFra)» .

Проект Рамки було обговорено в експертному середовищі мережі eSkills Програми EU4Digital5 в Україні, із залученням представників Експертно-консультативного комітету з цифрових технологій в освіті при Міністерстві освіти і науки України та експертів Комітету з питань цифрових навичок Української національної цифрової коаліції “Коаліції цифрової трансформації”. Враховуючи виклики сьогодення Рамку було адаптовано до національних, культурних, освітніх та економічних особливостей України.

Наразі Рамка включає 5 вимірів, 5 сфер, 22 цифрові компетентності та 5 рівнів володіння.

Проект Рамки публікується для більш широкого експертного та громадського обговорення і подальшого вдосконалення.

Завантажити
Концептуально-референтна Рамка цифрової компетентності педагогічних й науково-педагогічних працівників