Сьогодні, відбулася зустріч авторів «Цифрової Адженди України – 2020» – документ, який був розроблений групою експертів світових та вітчизняних ринків, за ініціативи Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Hi Tech Office Ukraine.

Digital Agenda відіграла значну роль – за три роки слова «Цифровізація» та «Цифрова трансформація» почали звучати в кожній галузі економіки та вийшли на перші шпальти видань. Цифрова Адженда стала основою для створення важливих державних документів: «Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України» та «Дорожня карта інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС».

Нині прийшов час переходити до активних дій із впровадження конкретних проектів. Саме це сьогодні стало ключовою темою обговорення учасників зустрічі.

Для тіснішоЇ співпраці з європейськими організаціями запропоновано створити Національну Цифрову Коаліцію як основу розвитку сфери цифрових навичок.

Олена Чайковська, завідувачка кафедри комп’ютерних наук Київського національного університету культури і мистецтв, представниця консорціуму проекту за програмою фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE) dComFra – Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens (Рамкова структура цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян) 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP, доповіла учасникам зустрічі про дану ініціативу та запропонувала розширити перелік напрямів роботи Коаліції задля ефективної співпраці для цифрової трансформації України.